Onkologidagar i Kalmar 21–23 mars – NPCR var där!

I år hölls Onkologidagarna i Kalmar arrangerat av SOF och föreningen för Sjuksköterskor i Cancervården. NPCR deltog med en monter där vi fick möjlighet att i rasterna möta besökarna och berätta mer om IPÖ och PROM för kurativt syftande behandling och vid avancerad sjukdom. Extra roligt var att få lyssna till Pilar Mc-Conell Cepedas föreläsning (specialistsjuksköterska i onkologi på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om användningen av PROM i den kliniska vardagen. Genom att skicka PROM-enkäter till alla som genomgått radikal prostatektomi kan vårdpersonalen på ett enkelt och standardiserat sätt identifiera patienter med postoperativt urinläckage för att sedan slussa dom vidare i den väl genomarbetade algoritm utformat specifikt för urinläckage. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att utarbeta ett liknande program för män som genomgår kurativt syftande strålbehandling.  
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning