Onkologidagar i Kalmar 21–23 mars – NPCR var där!

I år hölls Onkologidagarna i Kalmar arrangerat av SOF och föreningen för Sjuksköterskor i Cancervården. NPCR deltog med en monter där vi fick möjlighet att i rasterna möta besökarna och berätta mer om IPÖ och PROM för kurativt syftande behandling och vid avancerad sjukdom. Extra roligt var att få lyssna till Pilar Mc-Conell Cepedas föreläsning (specialistsjuksköterska i onkologi på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om användningen av PROM i den kliniska vardagen. Genom att skicka PROM-enkäter till alla som genomgått radikal prostatektomi kan vårdpersonalen på ett enkelt och standardiserat sätt identifiera patienter med postoperativt urinläckage för att sedan slussa dom vidare i den väl genomarbetade algoritm utformat specifikt för urinläckage. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att utarbeta ett liknande program för män som genomgår kurativt syftande strålbehandling.  
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...