Onkologidagar i Kalmar 21–23 mars – NPCR var där!

I år hölls Onkologidagarna i Kalmar arrangerat av SOF och föreningen för Sjuksköterskor i Cancervården. NPCR deltog med en monter där vi fick möjlighet att i rasterna möta besökarna och berätta mer om IPÖ och PROM för kurativt syftande behandling och vid avancerad sjukdom. Extra roligt var att få lyssna till Pilar Mc-Conell Cepedas föreläsning (specialistsjuksköterska i onkologi på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om användningen av PROM i den kliniska vardagen. Genom att skicka PROM-enkäter till alla som genomgått radikal prostatektomi kan vårdpersonalen på ett enkelt och standardiserat sätt identifiera patienter med postoperativt urinläckage för att sedan slussa dom vidare i den väl genomarbetade algoritm utformat specifikt för urinläckage. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att utarbeta ett liknande program för män som genomgår kurativt syftande strålbehandling.  
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...