Onkologidagar i Kalmar 21–23 mars – NPCR var där!

I år hölls Onkologidagarna i Kalmar arrangerat av SOF och föreningen för Sjuksköterskor i Cancervården. NPCR deltog med en monter där vi fick möjlighet att i rasterna möta besökarna och berätta mer om IPÖ och PROM för kurativt syftande behandling och vid avancerad sjukdom. Extra roligt var att få lyssna till Pilar Mc-Conell Cepedas föreläsning (specialistsjuksköterska i onkologi på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset) om användningen av PROM i den kliniska vardagen. Genom att skicka PROM-enkäter till alla som genomgått radikal prostatektomi kan vårdpersonalen på ett enkelt och standardiserat sätt identifiera patienter med postoperativt urinläckage för att sedan slussa dom vidare i den väl genomarbetade algoritm utformat specifikt för urinläckage. Nästa steg i utvecklingsarbetet är att utarbeta ett liknande program för män som genomgår kurativt syftande strålbehandling.  
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...