NPCR:s styrgruppsmöte

Den 26–27 januari samlades NPCR:s styrgrupp i Knivsta för årets första gemensamma möte. Dagarna inleddes med Delila Gasi Tandefeldt, forskare i Göteborg som föreläste om precisonsmedicin, molekylärpatologi och prostatacancerns genetik. Presentationen följdes av diskussioner gällande NPCR:s framtida roll i biobankning och lagring av information utifrån NPCR:s mål och ur ett praktiskt perspektiv. Magnus Törnblom, arbetsgruppens ordförande för strukturerade diagnostikformulär (MR, biopsi och patologi på INCA-plattformen) berättade om utvecklingen och införandet av formulären på nationell nivå. Under programpunkten ”Koll på läget” beslutades det om nya kvalitetsmått för urologin, onkologin och för MRT. Med goda exempel delade processledarna med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med sjukvårdsregionala mål och vad som är planerat för 2023. Sammanfattningsvis vill vi tacka för styrgruppens starka engagemang och alla konstruktiva diskussioner vid mötet i förra veckan. Det är fantastiskt att se all den kompetens som finns nationellt och hur vi gemensamt förvaltar NPCR och skapar lösningar som tar registret in i framtiden
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...