NPCR:s styrgruppsmöte

Den 26–27 januari samlades NPCR:s styrgrupp i Knivsta för årets första gemensamma möte. Dagarna inleddes med Delila Gasi Tandefeldt, forskare i Göteborg som föreläste om precisonsmedicin, molekylärpatologi och prostatacancerns genetik. Presentationen följdes av diskussioner gällande NPCR:s framtida roll i biobankning och lagring av information utifrån NPCR:s mål och ur ett praktiskt perspektiv. Magnus Törnblom, arbetsgruppens ordförande för strukturerade diagnostikformulär (MR, biopsi och patologi på INCA-plattformen) berättade om utvecklingen och införandet av formulären på nationell nivå. Under programpunkten ”Koll på läget” beslutades det om nya kvalitetsmått för urologin, onkologin och för MRT. Med goda exempel delade processledarna med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med sjukvårdsregionala mål och vad som är planerat för 2023. Sammanfattningsvis vill vi tacka för styrgruppens starka engagemang och alla konstruktiva diskussioner vid mötet i förra veckan. Det är fantastiskt att se all den kompetens som finns nationellt och hur vi gemensamt förvaltar NPCR och skapar lösningar som tar registret in i framtiden
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...