NPCR:s styrgruppsmöte

Den 26–27 januari samlades NPCR:s styrgrupp i Knivsta för årets första gemensamma möte. Dagarna inleddes med Delila Gasi Tandefeldt, forskare i Göteborg som föreläste om precisonsmedicin, molekylärpatologi och prostatacancerns genetik. Presentationen följdes av diskussioner gällande NPCR:s framtida roll i biobankning och lagring av information utifrån NPCR:s mål och ur ett praktiskt perspektiv. Magnus Törnblom, arbetsgruppens ordförande för strukturerade diagnostikformulär (MR, biopsi och patologi på INCA-plattformen) berättade om utvecklingen och införandet av formulären på nationell nivå. Under programpunkten ”Koll på läget” beslutades det om nya kvalitetsmått för urologin, onkologin och för MRT. Med goda exempel delade processledarna med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med sjukvårdsregionala mål och vad som är planerat för 2023. Sammanfattningsvis vill vi tacka för styrgruppens starka engagemang och alla konstruktiva diskussioner vid mötet i förra veckan. Det är fantastiskt att se all den kompetens som finns nationellt och hur vi gemensamt förvaltar NPCR och skapar lösningar som tar registret in i framtiden
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning