NPCR besöker Skåne för införande av IPÖ

NPCR var inbjudna av processledare Thomas Jiborn till SUS i Skåne sista fredagen i mars för att berätta om vad som är på gång inom NPCR gällande primärregistret, nationella strukturerade diagnostikmallar, IPÖ och PROM. Deltagare på mötet var urologer, kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare och chefer från Helsingborgs lasarett, Kristianstads sjukhus och SUS i Lund. Huvudmålet för dagen var att deltagarna vid dagens slut skulle ha en grundplan för införandet av IPÖ på sin klinik. Morgonen inleddes med att vi informerade om NPCR s.k paketlösning, om vad som är gång gällande utvecklingen inom IPÖ och nationella diagnostikmallar. Vi diskuterade även användningen av PROM- enkäter och hur man tillsammans med patienten kan använda enkätsvaren för att utvärdera olika behandlingar men också hur man kan utvärdera sin verksamhet på grupp – och kliniknivå. Sist men inte minst enades vi om att chefer har ett stort ansvar att hjälpa till med resursfördelning, monitorering, coachning med ett stort engagemang när medarbetare tillsammans ska förändra sina arbetssätt på kliniken. När dörrarna öppnades och dagen var slut hade alla deltagare ett par uppgifter att ta med sig till sina kliniker för att fortsätta arbetet med en implementeringsplan för IPÖ.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...