Nomogram för prognos på NPCR:s hemsida

Nu finns det första nomogrammet baserat på data från NPCR publicerat på den här hemsidan och som vetenskaplig artikel i Scand J Urol. Nomogrammet beräknar återfallsfri överlevnad efter prostatektomi baserat på data i Femårsuppföljningen 2003-2006 i NPCR. I den uppföljningen studerades resultatet för 3 452 män under 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer; kliniskt lokalstadium T1, T2, PSA under 20 ng/ml och som inte hade metastaser i lymfkörtlar eller skelett och som genomgått prostatektomi. Via journalgenomgång undersöktes om patienten fått PSA-återfall, eller annat tecken till återfall av sjukdomen.  Nomogrammet räknar ut sannolikheten för återfallsfri överlevnad baserad på data som matas in för PSA, antal biopsikolvar med cancer, antal biopsikolvar utan cancer, lokalt kliniskt T-stadium och Gleasongradering av biopsier. Tidigare nomogram har baserats på amerikanska material från enstaka centra och det nya nomogrammet som baseras på resultat från NPCR är bättre ägnat till att ge risken för återfall efter operation för män med prostatacancer i Sverige. Prediction of clinical progression after radical prostatectomy in a nationwide population-based short, A Bjartell, M Bottai J Persson, O Bratt, J-E Damber, P Stattin, O Akre. Scand J Urol. 2016. Sammanfattning
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...