MDK i IPÖ

I förra veckan träffades delar av IPÖ arbetsgruppen på Läkaresällskapet i Stockholm för att se över möjligheten till att använda IPÖ i MDK-sammanhang vid kurativt syftande behandling. Arbetsgruppen började med att kartlägga vilka variabler som är viktiga att ha med under en MDK för att ha ett så bra diskussionsunderlag som möjligt inför val av behandling. Många av variablerna finns redan i IPÖ men att det finns vissa delar som behöver kompletteras. Vi diskuterade om det ska utvecklas en särskild MDK-flik i IPÖ eller om vi kan använda oss av befintliga flikar för att summera variablerna i textextraktionen som redan finns i IPÖ:s översikt. Arbetet kommer att fortsätta under våren med målet att inför release 12, i oktober, ha en färdig lösning.  Har du några synpunkter eller förslag om hur du skulle vilja kunna använda IPÖ tillsammans med PROM-enkäten vid en MDK – skicka gärna in dina förslag till nina.hageman@medinina.se.
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...