MDK i IPÖ

I förra veckan träffades delar av IPÖ arbetsgruppen på Läkaresällskapet i Stockholm för att se över möjligheten till att använda IPÖ i MDK-sammanhang vid kurativt syftande behandling. Arbetsgruppen började med att kartlägga vilka variabler som är viktiga att ha med under en MDK för att ha ett så bra diskussionsunderlag som möjligt inför val av behandling. Många av variablerna finns redan i IPÖ men att det finns vissa delar som behöver kompletteras. Vi diskuterade om det ska utvecklas en särskild MDK-flik i IPÖ eller om vi kan använda oss av befintliga flikar för att summera variablerna i textextraktionen som redan finns i IPÖ:s översikt. Arbetet kommer att fortsätta under våren med målet att inför release 12, i oktober, ha en färdig lösning.  Har du några synpunkter eller förslag om hur du skulle vilja kunna använda IPÖ tillsammans med PROM-enkäten vid en MDK – skicka gärna in dina förslag till nina.hageman@medinina.se.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...