Lyckat pilottest för nationella diagnostikmallar!

I förra veckan samlades arbetsgruppen i Helsingborg för att utvärdera pilottestet av nationella diagnostikmallar som genomförts under en dryg två månaders period på radiologienheten, Urologiska kliniken och patologienheten i Helsingborg. De preliminära resultaten är över förväntan och håller just nu på att sammanställas för publicering. Vill du veta mer om detta projekt är du välkommen att kontakta nina.hageman@medinina.se.

Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...