Långvarig hormonbehandling ökar risken för ljumskbråck

Det har länge funnits en hypotes att könshormoner har inverkan på risken att utveckla bråck men detta har tidigare inte studerats. I en ny nationell studie, publicerad i American Journal of Mens Health, beskriver forskare för första gången stöd för ett sådant samband. Ljumskbråck är en utbuktning genom bukväggen. Majoriteten som drabbas är män. En fjärde del av alla män diagnostiseras med ljumskbråck under sin livstid. Nästan 50% av män över 75 år har diagnostiserats med ljumskbråck. Symtom från ljumskbråck är obehag, tyngdkänsla och smärta. De flesta män har inga besvär av sitt ljumskbråck. Ljumskbråckskirurgi är den vanligaste operationen i världen. Sedan tidigare är det känt att botande behandling för prostatacancer med operation eller strålning kan ge en liten ökad risk för att utveckla ett ljumskbråck. Den aktuella studien undersöker risken för ljumskbråck hos män som hormonbehandlas. – En teori är att könshormoner (testosteron och östrogen) påverkar sammansättningen av bindväv i bukväggen och påverkar läkningsförmågan efter kirurgi, säger Maria Hermann forskare och specialist i urologi vid Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, CLINTEC. Att män drabbas av ljumskbråck i högre utsträckning beror framförallt på anatomiska skillnader gentemot kvinnor, fortsätter Hermann. I studien som nyligen publicerades i American Journal of Mens Health undersöktes om män som hormonbehandlats med GnRH-analoger hade en högre risk att utveckla ljumskbråck. Alla män i NPCR som behandlades med GnRH analoger mellan 2008–2016 inkluderades i studien. Studien visade att män som hormonbehandlats i mer än nio år hade en nästintill fyrfaldig ökning av risken att drabbas av ljumskbråck jämfört med jämngamla kontroller. Däremot kunde ingen ökad risk för män som hormon behandlats under kortare tid än nio år påvisas. -Våra fynd antyder att det kan finnas ett samband mellan könshormoner och bråckutveckling,  men att mer forskning på området behövs säger  Maria Hermann. – Det är också viktigt att påpeka att den absoluta risken att få ett symtomatiskt  ljumskbråck är ganska låg och att fördelarna med långvarig  hormonbehandling av avancerad prostatacancer vida överstiger den eventuella riskökningen  för ljumskbråck fortsätter Maria Hermann . -Förhoppningsvis kommer denna studie stimulera mer forskning kring könshormoners påverkan på bukväggsbråck och även andra bindvävssjukdomar som till exempel bråck på stora kroppspulsådern och sällsynta sjukdomar Som Ehler-Danlos syndrom, säger Maria Hermann. Referens: Hermann M, Vikman H, Stattin P, Katawazai A, Gustafsson O, Styrke J, Sandblom G. Androgen Deprivation Therapy and the Risk for Inguinal Hernia: An Observational Nested Case Control Study. Am J Mens Health. 2021 Nov-Dec.  
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...