TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

IPÖ i Visby

Den 7 februari besökte NPCR:s koordinator Nina Hageman Visbys urologiska och onkologiska klinik under en hel dag. Tillsammans med kontaktsjuksköterskor, medicinska sekreterare, urolog och onkolog gick vi igenom NPCR:s kunskapsstöd med fem formulär i primärregistret, IPÖ, PROM och utvecklingen av strukturerade mallar för MR, biopsi och patologi för en mer kvalitativ prostatacancerdiagnostik.  På eftermiddagen hade vi en gemensam workshop där vi tillsammans identifierade vilka patienter som kunde vara aktuella att registrera i IPÖ utifrån den kliniska nyttan och hur klinikens processer ser ut idag. Det var en givande dag där det uppstod värdefulla diskussioner och frågeställningar om hur klinikerna kan utveckla verksamheten utifrån de kunskapsstöd som finns.