Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala 4–5 september. Mötet var Elin Axéns första uppdrag som ny registerhållare för NPCR där hon fick och träffa landets inrapportörer i kvalitetsregistret. I år deltog ett 50-tal inrapportörer, ungefär samma uppslutning som tidigare år.  Mötet avslutades med att Elin tackade alla registeradministratörer och inrapportörer för ett gott samarbete och för det stora engagemanget och för att de hade möjlighet att delta på mötet.

Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...