Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala 4–5 september. Mötet var Elin Axéns första uppdrag som ny registerhållare för NPCR där hon fick och träffa landets inrapportörer i kvalitetsregistret. I år deltog ett 50-tal inrapportörer, ungefär samma uppslutning som tidigare år.  Mötet avslutades med att Elin tackade alla registeradministratörer och inrapportörer för ett gott samarbete och för det stora engagemanget och för att de hade möjlighet att delta på mötet.

Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning

26.06.2023

Stora revideringar i strålformuläret är nu klara!

Efter diskussioner på inrapportörsmötet för strålbehandling i höstas, i Uppsala, samt vårens Teams-möte har vi...