Hormonbehandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer

Det har länge diskuterats om androgen deprivationsbehandling (ADT) har en skyddande effekt mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer. I en ny heltäckande registerstudie i Scandinavian Journal of Urology visar forskare vi Uppsala universitet att ADT inte har en skyddande effekt. Resultatet bekräftar en tidigare studie av samma forskargrupp, som publicerades i PLOS ONE i oktober 2021. – Den här studien kompletterar den förra. Då tittade vi på överdödlighet, oavsett orsak, och om ADT-behandling skulle kunna vara ett skydd mot svår covid-infektion. Vi tittade även på vilka de skyddande mekanismerna skulle kunna vara. I den nya studien har vi tittat på sambandet mellan ADT och covid-19 som registrerad dödsorsak hos män med prostatacancer, säger Rolf Gedeborg, specialistläkare och forskare vid kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Bland forskare har det funnits ett stort intresse att undersöka om hormonbehandling, eller androgen deprivationsbehandling (ADT), av män med prostatacancer skulle kunna ha ett skydd mot svår covid-infektion och död. I början av covid-pandemin presenterades en italiensk studie som fick stor uppmärksamhet och som indikerade att det gick bättre för män med prostatacancer som stod på ADT. Den bakomliggande förklaringen antogs vara att ADT, som blockerar manliga könshormoner, även skulle kunna försvåra för SARS-CoV-2-viruset att ta sig in i epitelcellerna i luftvägarna. – Flera kliniska prövningar och observationsstudier har sedan dess inletts för att utvärdera en potentiell fördel med ADT hos män med covid-19. Men hittills har ingen lyckats bekräfta att det skulle kunna finnas en sådan fördel. De resultat och studier som hittills har presenterats har dock haft vissa begränsningar när det gäller urval och kontroll av störfaktorer eller confounders, säger Rolf Gedeborg. Frågor för fortsatta studier I en vetenskaplig artikel i Scandinavian Journal of Urology presenterar han med forskarkollegor sina resultat som bygger på en fall-kontrollstudie i rikstäckande datakällor i Sverige, med god kontroll av störfaktorer. Registerstudien omfattar 474 män som dog av covid-19 mellan mars och december 2020. – Det finns inget stöd i vår studie att ADT har en gynnsam effekt när det gäller skydd mot svår infektion och död. Vi kan däremot se att hög ålder, samsjuklighet och avancerad sjukdom kan vara förklarande faktorer till att män med prostatacancer har en ökad risk för överdödlighet i covid-19. I en kommande studie kommer forskargruppen även att närmare undersöka möjliga orsaker till den här överdödligheten; beror den på att patienterna har en ökad känslighet och lättare att drabbas av infektion, eller på att konsekvenserna av infektionen blir mycket svårare när de väl har drabbats? – Det är en studie som ligger ganska nära i framtiden och som vi hoppas kunna publicera under våren, säger Rolf Gedeborg. Referens: Gedeborg R, Lindhagen L, Loeb S, Styrke J, Garmo H, Stattin P. Androgen deprivation therapy, comorbidity, cancer stage and mortality from COVID-19 in men with prostate cancer. Scand J Urol. 2021 Dec. Fulltext
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...