TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Diagnosspecifika rapporter för män med avancerad sjukdom

I veckan publiceras de första fasta diagnosspecifika rapporterna för behandling av palliativa patienter i IPÖ. Det rör sig om ett 10-tal rapporter som ger en överblick av klinikens patienter ur en administrativ synvinkel och även möjligheten att se behandlingar av patienter med avancerade sjukdom, utifrån vilken sjukdomsfas de befinner sig i. Genom att logga in i IPÖ hittar du rapporterna på IPÖ prostatacancers startsida under fliken Diagnosspecifika rapporter.

Under våren fortsätter arbetet med att ta fram rapporter som ska ge en fördjupad bild av behandlingar tex medelbehandlingstid, utsättningsorsak mm. Dessutom startar snart arbetet med att utveckla rapporter för män under aktiv monitorering som förhoppningsvis kommer vara tillgängliga till hösten. Vi kommer också bilda en arbetsgrupp som ska jobba med att utveckla en IPÖ-RATTEN med kvalitetsindikatorer för palliativa patienter. Hör gärna av dig om du har synpunkter på rapporterna eller om det är någon rapport som du är extra angelägen att utveckla i IPÖ genom att mejla till NPCR@NPCR.se.