Diagnosspecifika rapporter för män med avancerad sjukdom

I veckan publiceras de första fasta diagnosspecifika rapporterna för behandling av palliativa patienter i IPÖ. Det rör sig om ett 10-tal rapporter som ger en överblick av klinikens patienter ur en administrativ synvinkel och även möjligheten att se behandlingar av patienter med avancerade sjukdom, utifrån vilken sjukdomsfas de befinner sig i. Genom att logga in i IPÖ hittar du rapporterna på IPÖ prostatacancers startsida under fliken Diagnosspecifika rapporter. Under våren fortsätter arbetet med att ta fram rapporter som ska ge en fördjupad bild av behandlingar tex medelbehandlingstid, utsättningsorsak mm. Dessutom startar snart arbetet med att utveckla rapporter för män under aktiv monitorering som förhoppningsvis kommer vara tillgängliga till hösten. Vi kommer också bilda en arbetsgrupp som ska jobba med att utveckla en IPÖ-RATTEN med kvalitetsindikatorer för palliativa patienter. Hör gärna av dig om du har synpunkter på rapporterna eller om det är någon rapport som du är extra angelägen att utveckla i IPÖ genom att mejla till NPCR@NPCR.se.
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning