Diagnosspecifika rapporter för män med avancerad sjukdom

I veckan publiceras de första fasta diagnosspecifika rapporterna för behandling av palliativa patienter i IPÖ. Det rör sig om ett 10-tal rapporter som ger en överblick av klinikens patienter ur en administrativ synvinkel och även möjligheten att se behandlingar av patienter med avancerade sjukdom, utifrån vilken sjukdomsfas de befinner sig i. Genom att logga in i IPÖ hittar du rapporterna på IPÖ prostatacancers startsida under fliken Diagnosspecifika rapporter. Under våren fortsätter arbetet med att ta fram rapporter som ska ge en fördjupad bild av behandlingar tex medelbehandlingstid, utsättningsorsak mm. Dessutom startar snart arbetet med att utveckla rapporter för män under aktiv monitorering som förhoppningsvis kommer vara tillgängliga till hösten. Vi kommer också bilda en arbetsgrupp som ska jobba med att utveckla en IPÖ-RATTEN med kvalitetsindikatorer för palliativa patienter. Hör gärna av dig om du har synpunkter på rapporterna eller om det är någon rapport som du är extra angelägen att utveckla i IPÖ genom att mejla till NPCR@NPCR.se.
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...