TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Debattartikel om IPÖ bröstcancer

Tidningen för dig som arbetar i svensk cancervård ”Cancerläkaren” publicerade i veckan en debattartikel om IPÖ bröstcancer. Precisionsmedicin gör det möjligt att skräddarsy prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. När rätt behandling kan ges till rätt patient i rätt tid, minskar både onödigt lidande och är samhällsekonomiskt effektivt. Men vårdens övergång till precisionsmedicin kräver tillgång till aktuella data och information för att nya behandlingar ska kunna utvärderas. I artikeln beskrivs nyttan med IPÖ ur flera olika perspektiv.

Klicka gärna på länken för att läsa mer DEBATT: IPÖ är en nyckel för patientnytta och kostnadseffektivitet i bröstcancervården – Cancerläkaren (onkologi.org)