Debattartikel om IPÖ bröstcancer

Tidningen för dig som arbetar i svensk cancervård ”Cancerläkaren” publicerade i veckan en debattartikel om IPÖ bröstcancer. Precisionsmedicin gör det möjligt att skräddarsy prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. När rätt behandling kan ges till rätt patient i rätt tid, minskar både onödigt lidande och är samhällsekonomiskt effektivt. Men vårdens övergång till precisionsmedicin kräver tillgång till aktuella data och information för att nya behandlingar ska kunna utvärderas. I artikeln beskrivs nyttan med IPÖ ur flera olika perspektiv. Klicka gärna på länken för att läsa mer DEBATT: IPÖ är en nyckel för patientnytta och kostnadseffektivitet i bröstcancervården – Cancerläkaren (onkologi.org)  
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...