Bara 10% av öppna operatörer och 50% av robot-operatörer gör mer än 25 radikala prostatektomier om året

I en nyligen publicerad medicinsk kommentar i Läkartidningen redovisas resultat från NPCR om prostatektomier utförda 2015 och 2016. I det nationella vårdprogrammet för prostatacancer anges att radikal prostatektomi endast ska utföras av operatörer som utför fler än 25 prostatektomier per år. Under 2015 och 2016 var det bara 10% av operatörer som utförde öppna prostatektomier som utförde detta antal medan hälften av alla robotoperatörer utförde fler än 25 sådana ingrepp. Dessa resultat påvisar behovet av regional nivåstrukturering. NPCR distribuerar sedan 2007 enkäter om PROM (patientrapporterade utfallsmått) till män som opereras eller strålas före och efter behandling. Syftet med enkäterna är att ge återkoppling till operatören så hen kan förbättra sin kirurgiska teknik för att förbättra operationsresultatet. Andelen opererade män som besvarat enkät har dock varit ganska lågt genom åren. NPCR arbetar nu för att införa elektroniska enkäter för att öka svarsfrekvensen och göra det möjligt att ge snabbare feedback till operatör. Fört att detta ska leda till kvalitetsförbättringar krävs ett kontinuerligt lokalt förbättringsarbete baserat på information från NPCR. Jonas Hugosson, Pär Stattin. Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas- Fortlöpande förbättringsarbete behövs på varje klinik – med patientenkäter kan enskilda kirurgers resultat följas upp. Läkartidningen 2017: 114:EP36 Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas – Fortlöpande förbättringsarbete behövs på varje klinik – med patientenkäter kan enskilda kirurgers resultat följas upp. Sammanfattning Fulltext
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...