Arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar (MRT, biopsi och patologi) förbereder höstens pilottest i Helsingborg.

I förra veckan samlades arbetsgruppen för nationella MRT, biopsi och patologimallar i INCA på Hotel Opera i Göteborg för ett pars dagars möte för att planera höstens pilottest i Helsingborg och Ängelholm. Syftet med pilottestet är att utvärdera automatöverföring mellan mallarnas olika digitala system i Sectra och INCA men också att utvärdera mallarnas nyttor och funktionalitet. I testet kommer det ingå ett par hundra patienter där radiologer, urologer och patologer lägger in svarsutlåtanden och biopsier i mallarna.  Efter pilotutvärdering planerar vi för nationell implementering 2024.

Arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar: Erik Thimansson, Fredrik Jäderling, Magnus Törnblom, Johan Styrke, Viktoria Gaspar, Johan Ivarsson, Viktor Törnqvist, Maria Nyberg, Gert Malmberg och Nina Hageman.

Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...