Arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar (MRT, biopsi och patologi) förbereder höstens pilottest i Helsingborg.

I förra veckan samlades arbetsgruppen för nationella MRT, biopsi och patologimallar i INCA på Hotel Opera i Göteborg för ett pars dagars möte för att planera höstens pilottest i Helsingborg och Ängelholm. Syftet med pilottestet är att utvärdera automatöverföring mellan mallarnas olika digitala system i Sectra och INCA men också att utvärdera mallarnas nyttor och funktionalitet. I testet kommer det ingå ett par hundra patienter där radiologer, urologer och patologer lägger in svarsutlåtanden och biopsier i mallarna.  Efter pilotutvärdering planerar vi för nationell implementering 2024.

Arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar: Erik Thimansson, Fredrik Jäderling, Magnus Törnblom, Johan Styrke, Viktoria Gaspar, Johan Ivarsson, Viktor Törnqvist, Maria Nyberg, Gert Malmberg och Nina Hageman.

Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning