Alltför sällan kurativ behandling av prostatacancer bland män med diabetes

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int undersöktes cancerbehandling av män med diabetes mha data i PCBaSe. Studien visar att kurativ behandling alltför sällan gavs till män med diabetes som diagnostiserades med prostatacancer av intermediär-eller högrisktyp. I jämförelse med män utan diabetes hade män med diabetes lägre sannolikhet att behandlas med kurativt syftande (botande) terapi odds ratio (OR) 0.78 (95%CI: 0.69-0.87). Bland män med diabetes och prostatacancer av dessa typer var den totala överlevnaden efter 8 år klart högre än bland män som behandlades kurativt jämfört med dem som behandlades konservativt, 79% vs 33%. Den stora skillnaden berodde både på en selektion av friskare män till kurativ terapi, men framförallt bland män med högriskcancer, var risken för död av prostatacancer betydligt lägre bland de som fick kurativ terapi. Studien visar att kurativ terapi ska övervägas för män med prostatacancer av intermediär- och framförallt högrisk typ och rimligt lång förväntad överlevnad, även bland män med diabetes. Crawley D, Garmo H, Rudman S, Stattin P, Zethelius B, Holmberg L, Adolfsson J, Van Hemelrijck M. Association between Type 2 diabetes, curative treatment and survival in men with intermediate and high risk localised prostate cancer BJU Int. 2017 Apr 18. Sammanfattning
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...