Alltför sällan kurativ behandling av prostatacancer bland män med diabetes

I en studie som nyligen publicerades i Brit J Urol Int undersöktes cancerbehandling av män med diabetes mha data i PCBaSe. Studien visar att kurativ behandling alltför sällan gavs till män med diabetes som diagnostiserades med prostatacancer av intermediär-eller högrisktyp. I jämförelse med män utan diabetes hade män med diabetes lägre sannolikhet att behandlas med kurativt syftande (botande) terapi odds ratio (OR) 0.78 (95%CI: 0.69-0.87). Bland män med diabetes och prostatacancer av dessa typer var den totala överlevnaden efter 8 år klart högre än bland män som behandlades kurativt jämfört med dem som behandlades konservativt, 79% vs 33%. Den stora skillnaden berodde både på en selektion av friskare män till kurativ terapi, men framförallt bland män med högriskcancer, var risken för död av prostatacancer betydligt lägre bland de som fick kurativ terapi. Studien visar att kurativ terapi ska övervägas för män med prostatacancer av intermediär- och framförallt högrisk typ och rimligt lång förväntad överlevnad, även bland män med diabetes. Crawley D, Garmo H, Rudman S, Stattin P, Zethelius B, Holmberg L, Adolfsson J, Van Hemelrijck M. Association between Type 2 diabetes, curative treatment and survival in men with intermediate and high risk localised prostate cancer BJU Int. 2017 Apr 18. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...