Fjärde nationella mötet för patientöversikten prostatacancer (PPC)

Den 4:e och 5:e november hade PPC sitt nationella möte för fjärde året i rad. Under två intensiva dagar bjöds det på inspirerande föreläsningar om nyttan med PPC och att man nu planerar att genomföra en tidsstudie med hypotesen att man sparar tid genom att använda PPC. Eskil Degsell som deltar i PROM-utvecklingen för IPÖ … Fortsätt läsa Fjärde nationella mötet för patientöversikten prostatacancer (PPC)


NPCR fyller 21 år

1987 grundande Eberhard Varenhorst det första svenska prostatacancerregistret i sydöstra regionen och 1998 blev NPCR rikstäckande. Det firade NPCR:s med ett symposium den 24 oktober där 152 inrapportörer, kontaktsjuksköterskor och patientrepresentanter deltog. På förmiddagens program stod en översikt om NPCR:s tillkomst och utveckling, en redogörelse för införandet av elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) före … Fortsätt läsa NPCR fyller 21 år


Vilket verktyg är bäst för riskgruppering?

I en nyligen publicerad artikel i European Urology undersöktes vilket riskgrupperingsverktyg som bäst förutspår prognosen vid prostatacancer med hjälp av data i PCBaSe. Eftersom prognosen vid prostatacancer varierar stort beroende på tumörstadium, Gleason och PSA är det viktigt att känna till prognosen innan behandlingsbeslut. I ett riskgrupperingsverktyg lägger man in data för en enskild patient … Fortsätt läsa Vilket verktyg är bäst för riskgruppering?


Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes smärtlindring efter radikal prostatektomi i Sverige. Receptförskrivning till 25 000 män opererade mellan 2007 och 2017 studerades. 60% av de opererade männen fick recept på opiat vid hemgång. Under studieperioden ökade användningen av starka opiater medan användningen av svaga opiater minskade. Ett fåtal av de … Fortsätt läsa Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige


Calle Waller, NPCR:s förste patientföreträdare avtackad på styrgruppsmöte

Calle Waller, patientföreträdare i styrgruppen för NPCR, gav en exposé över sin tid som patientföreträdare från en omtumlande pionjärtid till ett mer ordnat samarbete mellan NPCR och Prostatacancerförbundet på styrgruppsmötet den 20 september 2019. – Calle Waller har för alltid förändrat samarbetet mellan NPCR och Prostatacancerförbundet, han har levt efter devisen ’utan spaning ingen aning’ … Fortsätt läsa Calle Waller, NPCR:s förste patientföreträdare avtackad på styrgruppsmöte


Styrgruppsmöte med fokus på ePROM

Den 20 september hölls höstens styrgruppsmöte för NPCR. Resultat för 2018 års diagnosår redovisades och diskuterades och man konstaterade att det sker klara förbättringar vad gäller de kvalitetsindikatorer som mäter följsamhet till Vårdprogrammets rekommendationer till ’best practise’ dvs vilken utredning och vilken behandling som ges. Däremot är förbättringen vad gäller den totala tiden mellan remiss … Fortsätt läsa Styrgruppsmöte med fokus på ePROM


Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer visar studie i NPCR

I en studie publicerad i Acta Oncol undersöktes överlevnaden bland män i NPCR med metastaserad prostatacancer under perioden 1998-2016. Under denna period har det skett stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling av män med prostatacancer. Till exempel har användningen av PSA-testet ökat och det har tillkommit nya behandlingar för män med metastaserad prostatacancer. Mellan … Fortsätt läsa Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer visar studie i NPCR


Långsiktigt förbättringsarbete på Sahlgrenska ger resultat

I en artikel i World Journal of Urology, rapporterar Johan Stranne, överläkare på urologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset hur man kvalitetssäkrar radikal prostatektomi med hjälp av PROM-enkäter. I artikeln, beskrivs hur man arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1988. Milstolpar utgörs av lokala PROM-enkäter som infördes redan 2001 och senare onlineregistrering i NPCR sedan 2018. -Vikten av … Fortsätt läsa Långsiktigt förbättringsarbete på Sahlgrenska ger resultat


Nationella årsrapporten i NPCR för 2018 års diagnoser färdigställd

Nu finns 2018 års nationella rapport upplagd under fliken Rapporter. I den (alltför?) digra rapporten på 209 sidor kommenteras redovisningen av prostatacancervården ner på sjukhusnivå i 32 tabeller och 144 figurer. År 2018 rapporterades 10 825 nya fall av prostatacancer i Sverige, vilket innebär att antalet nya fall är stabilt sedan 2014. I september 2019 … Fortsätt läsa Nationella årsrapporten i NPCR för 2018 års diagnoser färdigställd


Arbetet i Patientöversikt prostatacancer fortsätter

Den årliga workshopen för arbetsgruppen för Patientöversikt prostatacancer (PPC) ägde rum 26-27 augusti i Visby. Till dags dato har 7 267 patienter med avancerad sjukdom registrerats i PPC varav 3 683 hade kastrationsresistent prostatacancer. Under två intensiva dagar avhandlades bla vidare utveckling av PPC, pilot och implementering av PPC-tidig, och utveckling av nationella svarsmallar för … Fortsätt läsa Arbetet i Patientöversikt prostatacancer fortsätter