Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?

Män med kastrationsresistent prostatacancer som fått androgen receptorblockerande terapi (ART) i tillägg till GnRH hade en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män som endast behandlades med GnRH. Det visar en studie som nyligen publicerades i Acta Oncologica. Den slutsatsen bör dock tolkas med stor försiktighet, eftersom effekten av förväxlingsfaktorer (confounding factors) var stor, … Fortsätt läsa Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?


Puff aktuellt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.