Innebär kombinationsbehandling för prostatacancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar?

Män med kastrationsresistent prostatacancer som fått androgen receptorblockerande terapi (ART) i tillägg till GnRH hade en liten ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män som endast behandlades med GnRH. Det visar en studie som nyligen publicerades i Acta Oncologica. Den slutsatsen bör dock tolkas med stor försiktighet, eftersom effekten av förväxlingsfaktorer (confounding factors) var stor, menar Gincy George, forskare vid Translational Oncology and Urology Research vid King´s College i London och förstaförfattare till studien. Studien är ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Sahlgrenska akademin i Göteborg, Regionalt cancercentrum mellansverige, Umeå universitet samt King´s College London. – Trots att vi fann en något ökad risk, behövs ytterligare studier för att man ska kunna dra några säkra slutsatser om sambandet mellan behandling och risk för hjärt-kärlsjukdom, säger Gincy George. Ökar risken med ART? Det är sedan tidigare känt att män med prostatacancer som behandlas med GnRH, gonadotropinfrisättande hormonantagonister, har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män med prostatacancer som inte står på GnRH-behandling, eller män som inte har prostatacancer. I studien undersökte forskarna nu om tillägg av androgenreceptor blockerande läkemedel (ART), i tillägg till GnRH, ytterligare kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Studien, som är en rikstäckande befolkningsbaserad kohortstudie, omfattade 1 310 män med kastrationsresistent prostatacancer som i tillägg till GnRH behandlades med abiraterone, samt 3 579 män som i tillägg behandlades med enzalutamide. Data samlades in från Nationella prostatacancerregistret och PCBaSe. Jämfört med matchade kontroller som behandlades med enbart GnRH fann forskargruppen att det fanns något fler hjärt-kärlhändelser i ART-gruppen. – Vi fann att samtliga män som nyligen hade drabbats av hjärt-kärlsjukdom, både de män som fick kombinationsbehandling med ART liksom kontrollerna, hade en mycket större risk för nya hjärt-kärlhändelser, jämfört med män utan tidigare hjärt-kärlsjukdom. Det finns många faktorer som kan påverka risken för hjärtsjukdom, till exempel livsstil och övrig medicinering. – Den eventuella riskökningen ska sättas i relation till den bromseffekt behandlingen har på cancern, en effekt som ju medför en förlängd överlevnad avslutar Gincy George. Referens: George G, Vikman H, Gedeborg R, Lissbrant IF, Garmo H, Styrke J, Van Hemelrijck M, Stattin P. Risk of cardiovascular events in men on abiraterone or enzalutamide combined with GnRH agonists: nation-wide, population-based cohort study in Sweden. Acta Oncol. 2021 Feb. 
Gincy George
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...