Vanligt med för tidig hormonterapi efter radikal prostatektomi

I en nyligen publicerad studie i Scand J of Urol baserad på data från NPCR, Läkemedelsregistret och databasen Uppsala/Örebro PSA-kohorten (UPSAC) studerades följsamheten till riktlinjer för hormonbehandling vid recidiv efter radikal prostatektomi för män med lokal och lokalt avancerad prostatacancer. Män med PSA-recidiv efter prostatektomi och samtidig kort PSA-dubblering och/eller Gleasonsumma 8-10 ska enligt svenska och europeiska riktlinjer erhålla hormonbehandling. I studien inkluderades män som opererats med radikal prostatektomi mellan 1997-2012. Av dessa fick 114 män hormonbehandling efter operationen och inkluderades som fall. Som kontroller valdes 1140 män som inte hade uppgift om hormonbehandling i Läkemedelsregistret. Behandlingen klassades som följsam för män som uppfyllde riktlinjernas kriterier för PSA-dubbleringstid, Gleasonsumma och PSA-nivå. – Våra data indikerar att ungefär en tredjedel av de män som behandlades med hormonbehandling efter radikal prostatektomi inte uppfyllde kriterierna i riktlinjer,  säger Magdalena Lycken, försteförfattare till studien. Däremot verkade inte underbehandling vara vanlig, eftersom bara två procent av männen som inte fått hormonbehandling uppfyllde kriterierna. Vår slutsats är att följsamheten till riktlinjerna behöver öka så att hormonbehandling används på rätt indikation, avslutar Magdalena Lycken. Referens: Adherence to guidelines for androgen deprivation therapy after radical prostatectomy: Swedish population-based study. Lycken M, Drevin L, Garmo H, et al. Scand J Urol 2020 May, 31–7.
Magdalena Lycken
 
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...