Vanligt med för tidig hormonterapi efter radikal prostatektomi

I en nyligen publicerad studie i Scand J of Urol baserad på data från NPCR, Läkemedelsregistret och databasen Uppsala/Örebro PSA-kohorten (UPSAC) studerades följsamheten till riktlinjer för hormonbehandling vid recidiv efter radikal prostatektomi för män med lokal och lokalt avancerad prostatacancer. Män med PSA-recidiv efter prostatektomi och samtidig kort PSA-dubblering och/eller Gleasonsumma 8-10 ska enligt svenska och europeiska riktlinjer erhålla hormonbehandling. I studien inkluderades män som opererats med radikal prostatektomi mellan 1997-2012. Av dessa fick 114 män hormonbehandling efter operationen och inkluderades som fall. Som kontroller valdes 1140 män som inte hade uppgift om hormonbehandling i Läkemedelsregistret. Behandlingen klassades som följsam för män som uppfyllde riktlinjernas kriterier för PSA-dubbleringstid, Gleasonsumma och PSA-nivå. – Våra data indikerar att ungefär en tredjedel av de män som behandlades med hormonbehandling efter radikal prostatektomi inte uppfyllde kriterierna i riktlinjer,  säger Magdalena Lycken, försteförfattare till studien. Däremot verkade inte underbehandling vara vanlig, eftersom bara två procent av männen som inte fått hormonbehandling uppfyllde kriterierna. Vår slutsats är att följsamheten till riktlinjerna behöver öka så att hormonbehandling används på rätt indikation, avslutar Magdalena Lycken. Referens: Adherence to guidelines for androgen deprivation therapy after radical prostatectomy: Swedish population-based study. Lycken M, Drevin L, Garmo H, et al. Scand J Urol 2020 May, 31–7.
Magdalena Lycken
 
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...