Vanligt med för tidig hormonterapi efter radikal prostatektomi

I en nyligen publicerad studie i Scand J of Urol baserad på data från NPCR, Läkemedelsregistret och databasen Uppsala/Örebro PSA-kohorten (UPSAC) studerades följsamheten till riktlinjer för hormonbehandling vid recidiv efter radikal prostatektomi för män med lokal och lokalt avancerad prostatacancer. Män med PSA-recidiv efter prostatektomi och samtidig kort PSA-dubblering och/eller Gleasonsumma 8-10 ska enligt svenska och europeiska riktlinjer erhålla hormonbehandling. I studien inkluderades män som opererats med radikal prostatektomi mellan 1997-2012. Av dessa fick 114 män hormonbehandling efter operationen och inkluderades som fall. Som kontroller valdes 1140 män som inte hade uppgift om hormonbehandling i Läkemedelsregistret. Behandlingen klassades som följsam för män som uppfyllde riktlinjernas kriterier för PSA-dubbleringstid, Gleasonsumma och PSA-nivå. – Våra data indikerar att ungefär en tredjedel av de män som behandlades med hormonbehandling efter radikal prostatektomi inte uppfyllde kriterierna i riktlinjer,  säger Magdalena Lycken, försteförfattare till studien. Däremot verkade inte underbehandling vara vanlig, eftersom bara två procent av männen som inte fått hormonbehandling uppfyllde kriterierna. Vår slutsats är att följsamheten till riktlinjerna behöver öka så att hormonbehandling används på rätt indikation, avslutar Magdalena Lycken. Referens: Adherence to guidelines for androgen deprivation therapy after radical prostatectomy: Swedish population-based study. Lycken M, Drevin L, Garmo H, et al. Scand J Urol 2020 May, 31–7.
Magdalena Lycken
 
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...