Uttagna recept och överlevnad

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes om data för uttagna recept kan användas för att förutspå överlevnad. Studien baserades på kontrollmän utan prostatacancer i databasen Prostate Cancer dat Base Sweden (PCBaSe). Det vanligaste måttet på samsjuklighet i studier av prostatacancer är Charlsons komorbiditetsindex (CKI) som baseras på utskrivningsdiagnoser. Svagheten med detta index är att en mycket stor grupp av män inte vårdats på sjukhus och därför får lägsta CKI = 0 trots att de kan ha sjukdomar som till exempel diabetes, högt blodtryck eller hjärtsjukdom. I studien undersöktes sambandet mellan uttagna recept registrerade i Läkemedelsregistret upp till ett år före studiestart med överlevnad under ett år. Läkemedel valdes ut baserat på om de var associerade med risk för död men oavsett om de hade direkt koppling till specifik samsjuklighet. Bland 326 450 män hade 73% CKI=0 och av dessa hade 84% ändå tagit ut ett recept året innan. Uttag av ett flertal läkemedel var förenat med en ökad risk för död, trots att verkningsmekanismen inte var kopplad till en sjukdom med hög risk för död. Till exempel fanns det en ökad risk för död bland män som behandlades med läkemedel mot illamående eller kalium-ersättning. -Vi spekulerar i att vissa läkemedel signalerar en generell svaghet med ökad risk för död säger Rolf Gedeborg, försteförfattare till artikeln. Baserat på dessa resultat konstruerar vi nu en ny typ av samsjuklighetsindex baserat på recept. Vi hoppas att det kan komplettera Charlsons komorbiditetsindex och förbättra möjligheten att hantera inverkan av samsjuklighet på bedömningen av risk för död i framtida studier.   Referens: R Gedeborg, H Garmo, D Robinson, P Stattin. Prescription-based prediction of baseline mortality risk among older men. PLoS One 2020 Oct 29
Rolf Gedeborg
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...