TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Urininkontinens efter radikal prostatektomi kartlagd

I en nyligen publicerad artikel från NPCR undersöktes antalet operationer utförda pga urininkontinens efter radikal prostatektomi. Tre procent av män som genomgått prostatektomi operererades pga urininkontinens, i medeltal tre år efter prostatektomin. Andelen män som genomgick inkontinenskirurgi ökade under studieperioden vilket indikerar att lyhördheten för dessa symtom ökade hos vårdgivaren. Det var en tiofaldig skillnad i frekvensen av inkontinenskirurgi mellan landstinget med högst jämfört med lägst frekvens. I en undergrupp av män som hade besvarat en symtomenkät efter prostatektomin hade 7% svår urininkontinens och av dessa män hade en fjärdedel genom gått inkontinensoperation. Det antyder att inkontinenskirurgi efter prostatektomi fortfarande kan vara underutnyttjad.

Nationwide, population-based study of post radical prostatectomy urinary incontinence correction surgery. Ventimiglia, Folkvaljon, Carlsson,Bratt, Montorsi, Volz, Akre, Johansson , Stattin J Surg Oncol. 2017 Sep 6

Sammanfattning