Urininkontinens efter radikal prostatektomi kartlagd

I en nyligen publicerad artikel från NPCR undersöktes antalet operationer utförda pga urininkontinens efter radikal prostatektomi. Tre procent av män som genomgått prostatektomi operererades pga urininkontinens, i medeltal tre år efter prostatektomin. Andelen män som genomgick inkontinenskirurgi ökade under studieperioden vilket indikerar att lyhördheten för dessa symtom ökade hos vårdgivaren. Det var en tiofaldig skillnad i frekvensen av inkontinenskirurgi mellan landstinget med högst jämfört med lägst frekvens. I en undergrupp av män som hade besvarat en symtomenkät efter prostatektomin hade 7% svår urininkontinens och av dessa män hade en fjärdedel genom gått inkontinensoperation. Det antyder att inkontinenskirurgi efter prostatektomi fortfarande kan vara underutnyttjad. Nationwide, population-based study of post radical prostatectomy urinary incontinence correction surgery. Ventimiglia, Folkvaljon, Carlsson,Bratt, Montorsi, Volz, Akre, Johansson , Stattin J Surg Oncol. 2017 Sep 6 Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning