Urininkontinens efter radikal prostatektomi kartlagd

I en nyligen publicerad artikel från NPCR undersöktes antalet operationer utförda pga urininkontinens efter radikal prostatektomi. Tre procent av män som genomgått prostatektomi operererades pga urininkontinens, i medeltal tre år efter prostatektomin. Andelen män som genomgick inkontinenskirurgi ökade under studieperioden vilket indikerar att lyhördheten för dessa symtom ökade hos vårdgivaren. Det var en tiofaldig skillnad i frekvensen av inkontinenskirurgi mellan landstinget med högst jämfört med lägst frekvens. I en undergrupp av män som hade besvarat en symtomenkät efter prostatektomin hade 7% svår urininkontinens och av dessa män hade en fjärdedel genom gått inkontinensoperation. Det antyder att inkontinenskirurgi efter prostatektomi fortfarande kan vara underutnyttjad. Nationwide, population-based study of post radical prostatectomy urinary incontinence correction surgery. Ventimiglia, Folkvaljon, Carlsson,Bratt, Montorsi, Volz, Akre, Johansson , Stattin J Surg Oncol. 2017 Sep 6 Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...