Tid i olika sjukdomsstadier för män med avancerad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i tidskriften Scandinavian Journal of Urology undersöktes hur lång tid män med prostatacancer befann sig i hormonkänsligt respektive kastrationsresistent sjukdomsstadium och de sjukvårdskostnader respektive stadium medförde. Studien gjordes med hjälp av data från PCBaSe med data från IPÖ prostatacancer. Studien gjordes mot bakgrund av att flera livsförlängande behandlingar för män med metastaserad prostatacancer och kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) har introducerats i Sverige. 1 869 män med avancerad prostatacancer registrerade i IPÖ prostata mellan 2014-2016 studerades. För män med icke metastaserad Pca (nmHSPC) var mediantiden till progress 4 år och mediantid till död 11 år och motsvarande tider för män med metastaserande Pca var 1 och 7 år. Medianöverlevnad för män med metastaserad kastrationsresistent Pca (mCRPC) var fyra år. De flesta överlevnadstider var längre än förväntat vilket rimligen beror på en selektion av långtidsöverlevare bland män med prevalent cancer som registrerats i IPÖ prostata. Vart efter IPÖ mognar kommer denna grupp att minska. De beräknade sjukvårdskostnaderna ökade drastiskt med sjukdomsstadium upp till 288 000 kronor per år för män med metastatisk prostatacancer. Referens: Svensson J, Lissbrant IF, Gauffin O, Hjälm-Eriksson M, Kilany S, Fagerlund K, Stattin P. Time spent in hormone-sensitive and castration-resistant disease states in men with advanced prostate cancer, and its health economic impact: registry-based study in Sweden. Scand J Urol. 2020 Dec.
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...