Tid i olika sjukdomsstadier för män med avancerad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i tidskriften Scandinavian Journal of Urology undersöktes hur lång tid män med prostatacancer befann sig i hormonkänsligt respektive kastrationsresistent sjukdomsstadium och de sjukvårdskostnader respektive stadium medförde. Studien gjordes med hjälp av data från PCBaSe med data från IPÖ prostatacancer. Studien gjordes mot bakgrund av att flera livsförlängande behandlingar för män med metastaserad prostatacancer och kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) har introducerats i Sverige. 1 869 män med avancerad prostatacancer registrerade i IPÖ prostata mellan 2014-2016 studerades. För män med icke metastaserad Pca (nmHSPC) var mediantiden till progress 4 år och mediantid till död 11 år och motsvarande tider för män med metastaserande Pca var 1 och 7 år. Medianöverlevnad för män med metastaserad kastrationsresistent Pca (mCRPC) var fyra år. De flesta överlevnadstider var längre än förväntat vilket rimligen beror på en selektion av långtidsöverlevare bland män med prevalent cancer som registrerats i IPÖ prostata. Vart efter IPÖ mognar kommer denna grupp att minska. De beräknade sjukvårdskostnaderna ökade drastiskt med sjukdomsstadium upp till 288 000 kronor per år för män med metastatisk prostatacancer. Referens: Svensson J, Lissbrant IF, Gauffin O, Hjälm-Eriksson M, Kilany S, Fagerlund K, Stattin P. Time spent in hormone-sensitive and castration-resistant disease states in men with advanced prostate cancer, and its health economic impact: registry-based study in Sweden. Scand J Urol. 2020 Dec.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...