Testosteronbehandling ökar inte risken för aggressiv prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clinical Oncology undersöktes sambandet mellan behandling med testosteron och risken för prostatacancer mha data i NPCR och andra hälso- och sjukvårdsregister i PCBaSe. En lika stor andel av män med prostatacancer och matchade kontrollmän, vardera 1% hade tagit ut recept på testosteron. Det fanns inget samband mellan förskrivning av testosteron och risk för  all prostatacancer,  men  fanns en ökad risk lågriskcancer,  RR 1.35 (95% CI 1.16-1.56) och en minskad risk för högriskcancer RR 0.50 (95% CI 0.37-0.67). Ökningen i risk för lågriskcancer uppstod redan under det första året som testosteron togs medan den sänkta risken för högriskcancer observerades efter mer än ett års behandling. Den tidiga ökningen av risk för lågriskcancer beror förmodligen på en ökad diagnostisk aktivitet ffa under den första tiden med testosteronbehandling och har även observerats i tidigare studier. Observationen  av en sänkt risk för högriskcancer är ny och behöver undersökas ytterligare. Loeb, Folkvaljon, Damber,  Alukal, Lambe, Stattin. Testosterone Replacement Therapy and Risk of Favorable and Aggressive Prostate Cancer. J Clin Oncol. 2017 May 1;35 (13):1430-1436. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...