Testosteronbehandling ökar inte risken för aggressiv prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clinical Oncology undersöktes sambandet mellan behandling med testosteron och risken för prostatacancer mha data i NPCR och andra hälso- och sjukvårdsregister i PCBaSe. En lika stor andel av män med prostatacancer och matchade kontrollmän, vardera 1% hade tagit ut recept på testosteron. Det fanns inget samband mellan förskrivning av testosteron och risk för  all prostatacancer,  men  fanns en ökad risk lågriskcancer,  RR 1.35 (95% CI 1.16-1.56) och en minskad risk för högriskcancer RR 0.50 (95% CI 0.37-0.67). Ökningen i risk för lågriskcancer uppstod redan under det första året som testosteron togs medan den sänkta risken för högriskcancer observerades efter mer än ett års behandling. Den tidiga ökningen av risk för lågriskcancer beror förmodligen på en ökad diagnostisk aktivitet ffa under den första tiden med testosteronbehandling och har även observerats i tidigare studier. Observationen  av en sänkt risk för högriskcancer är ny och behöver undersökas ytterligare. Loeb, Folkvaljon, Damber,  Alukal, Lambe, Stattin. Testosterone Replacement Therapy and Risk of Favorable and Aggressive Prostate Cancer. J Clin Oncol. 2017 May 1;35 (13):1430-1436. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...