TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Testosteronbehandling ökar inte risken för aggressiv prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften J Clinical Oncology undersöktes sambandet mellan behandling med testosteron och risken för prostatacancer mha data i NPCR och andra hälso- och sjukvårdsregister i PCBaSe. En lika stor andel av män med prostatacancer och matchade kontrollmän, vardera 1% hade tagit ut recept på testosteron. Det fanns inget samband mellan förskrivning av testosteron och risk för  all prostatacancer,  men  fanns en ökad risk lågriskcancer,  RR 1.35 (95% CI 1.16-1.56) och en minskad risk för högriskcancer RR 0.50 (95% CI 0.37-0.67). Ökningen i risk för lågriskcancer uppstod redan under det första året som testosteron togs medan den sänkta risken för högriskcancer observerades efter mer än ett års behandling. Den tidiga ökningen av risk för lågriskcancer beror förmodligen på en ökad diagnostisk aktivitet ffa under den första tiden med testosteronbehandling och har även observerats i tidigare studier. Observationen  av en sänkt risk för högriskcancer är ny och behöver undersökas ytterligare.

Loeb, Folkvaljon, Damber,  Alukal, Lambe, Stattin. Testosterone Replacement Therapy and Risk of Favorable and Aggressive Prostate Cancer. J Clin Oncol. 2017 May 1;35 (13):1430-1436.

Sammanfattning