Synergi mellan antiandrogen och vitamin K-antagonist vid prostatatacancer

I en bred laboratorieundersökning  av möjliga synergieffekter mellan olika läkemedel undersöktes parvisa kombinationer av 308 läkemedel av en österrikisk forskargrupp. I studien som just publicerats i Nature Chem Biol redovisar forskarna en synergi mellan flutamid, en antiandrogen och phenprocoumon, en vitamin-K antagonist som är ett licenspreparat i Sverige och nära besläktat med Waran. Effekten bestod i att phenprocoumon gjorde androgenreceptorn känslig för flutamid efter att receptorn varit flutamid-okänslig. En epidemiologisk undersökning i PCBaSe kunde däremot inte visa detta samband bland patienter som behandlades med antiandrogen och Waran. Licciardello MP, Ringler A, Markt P, Klepsch F, Lardeau CH, Sdelci S, Schirghuber E, Müller AC, Caldera M, Wagner A, Herzog R, Penz T, Schuster M, Boidol B, Dürnberger G, Folkvaljon Y, Stattin P, Ivanov V, Colinge J, Bock C, Kratochwill K, Menche J, Bennett KL, Kubicek S. A combinatorial screen of the CLOUD uncovers a synergy targeting the androgen receptor. Nat Chem Biol. 2017 May 22. Sammanfattning
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...