Synergi mellan antiandrogen och vitamin K-antagonist vid prostatatacancer

I en bred laboratorieundersökning  av möjliga synergieffekter mellan olika läkemedel undersöktes parvisa kombinationer av 308 läkemedel av en österrikisk forskargrupp. I studien som just publicerats i Nature Chem Biol redovisar forskarna en synergi mellan flutamid, en antiandrogen och phenprocoumon, en vitamin-K antagonist som är ett licenspreparat i Sverige och nära besläktat med Waran. Effekten bestod i att phenprocoumon gjorde androgenreceptorn känslig för flutamid efter att receptorn varit flutamid-okänslig. En epidemiologisk undersökning i PCBaSe kunde däremot inte visa detta samband bland patienter som behandlades med antiandrogen och Waran. Licciardello MP, Ringler A, Markt P, Klepsch F, Lardeau CH, Sdelci S, Schirghuber E, Müller AC, Caldera M, Wagner A, Herzog R, Penz T, Schuster M, Boidol B, Dürnberger G, Folkvaljon Y, Stattin P, Ivanov V, Colinge J, Bock C, Kratochwill K, Menche J, Bennett KL, Kubicek S. A combinatorial screen of the CLOUD uncovers a synergy targeting the androgen receptor. Nat Chem Biol. 2017 May 22. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning