Synergi mellan antiandrogen och vitamin K-antagonist vid prostatatacancer

I en bred laboratorieundersökning  av möjliga synergieffekter mellan olika läkemedel undersöktes parvisa kombinationer av 308 läkemedel av en österrikisk forskargrupp. I studien som just publicerats i Nature Chem Biol redovisar forskarna en synergi mellan flutamid, en antiandrogen och phenprocoumon, en vitamin-K antagonist som är ett licenspreparat i Sverige och nära besläktat med Waran. Effekten bestod i att phenprocoumon gjorde androgenreceptorn känslig för flutamid efter att receptorn varit flutamid-okänslig. En epidemiologisk undersökning i PCBaSe kunde däremot inte visa detta samband bland patienter som behandlades med antiandrogen och Waran. Licciardello MP, Ringler A, Markt P, Klepsch F, Lardeau CH, Sdelci S, Schirghuber E, Müller AC, Caldera M, Wagner A, Herzog R, Penz T, Schuster M, Boidol B, Dürnberger G, Folkvaljon Y, Stattin P, Ivanov V, Colinge J, Bock C, Kratochwill K, Menche J, Bennett KL, Kubicek S. A combinatorial screen of the CLOUD uncovers a synergy targeting the androgen receptor. Nat Chem Biol. 2017 May 22. Sammanfattning
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...