Synergi mellan antiandrogen och vitamin K-antagonist vid prostatatacancer

I en bred laboratorieundersökning  av möjliga synergieffekter mellan olika läkemedel undersöktes parvisa kombinationer av 308 läkemedel av en österrikisk forskargrupp. I studien som just publicerats i Nature Chem Biol redovisar forskarna en synergi mellan flutamid, en antiandrogen och phenprocoumon, en vitamin-K antagonist som är ett licenspreparat i Sverige och nära besläktat med Waran. Effekten bestod i att phenprocoumon gjorde androgenreceptorn känslig för flutamid efter att receptorn varit flutamid-okänslig. En epidemiologisk undersökning i PCBaSe kunde däremot inte visa detta samband bland patienter som behandlades med antiandrogen och Waran. Licciardello MP, Ringler A, Markt P, Klepsch F, Lardeau CH, Sdelci S, Schirghuber E, Müller AC, Caldera M, Wagner A, Herzog R, Penz T, Schuster M, Boidol B, Dürnberger G, Folkvaljon Y, Stattin P, Ivanov V, Colinge J, Bock C, Kratochwill K, Menche J, Bennett KL, Kubicek S. A combinatorial screen of the CLOUD uncovers a synergy targeting the androgen receptor. Nat Chem Biol. 2017 May 22. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...