Svensk sjukvård prioriterade behandling av prostatacancerpatienter under pandemin

  Under den första vågen av covid-19-pandemin våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer med en tredjedel jämfört med tidigare år. Den största minskningen var bland män över 75 år. Trots minskningen av antalet diagnoser var antalet män som genomgick radikal prostatektomi lika stor och fler män fick radikal strålbehandling än tidigare år. I slutet av januari 2020 diagnostiserades den första patienten med covid-19 i Sverige. Över ett år senare, i april 2021, var antalet konstaterade fall cirka 900 000 och nära 14 000 personer har avlidit. – Med hjälp av de unika sjukvårdsregistren i Sverige kan vi snabbt se hur sjukvården påverkas av en pandemi, säger Giuseppe Fallara, gästforskare i Uppsala och ST-läkare i urologi vid universitetssjukhuset San Raffaele i Milano. Han är försteförfattare till en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology som undersökt diagnostik och behandling av prostatacancer under den första vågen av pandemin. Mellan mars och juni 2020 registrerades 36 procent färre fall av prostatacancer i Nationella prostatacancerregistret, jämfört med samma tidsperiod under åren 2017–2019. Minskningen var mer uttalad hos män över 75 år. Det var liten skillnad i nedgången i låg- och intermediärrisk cancer (40 procent) jämfört med högrisk- och metastaserad cancer (36 procent). – Samtidigt var antalet botande behandlingar totalt sett stabilt jämfört med tidigare år. Antalet radikala prostatektomier minskade inte och antalet radikala strålbehandlingar ökade faktiskt med 32 procent, säger Giuseppe Fallara. Cancerbehandling prioriterades Under ett år var han gästforskare vid Uppsala universitet och genomförde studien av data i NPCR tillsammans med svenska kollegor – Det faktum att prostatacancerincidensen minskade starkast hos äldre speglar sannolikt rekommendationerna att personer över 70 år ska minimera sociala kontakter och besök i vården som inte är akuta. Att antalet radikala strålbehandlingar var högre under pandemin än tidigare år, bör ses mot bakgrund av den pågående ökningen av radikal strålbehandling i Sverige, särskilt för män med lokalt avancerad prostatacancer. – Vår studie tyder på att svensk sjukvård prioriterade behandling av cancer under pandemin och att prostatacancervården i Sverige påverkades mycket mindre av pandemin, jämfört med många andra länder, avslutar Giuseppe Fallara. Läs hela artikeln här.   Giuseppe Fallara.  
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...