Snabb uppföljning av användning av abirateron vid nydiagnostiserad metastaserad prostatacancer med hjälp av kvalitets- och hälsodataregister

I en artikel som nyligen publicerades i Acta Oncology redovisas hur förskrivning av abirateron kan följas snabbt och regelbundet i Statistikspåret på Socialstyrelsen med hjälp av data i NPCR, Patientregistret och Läkemedelsregistret. I juni 2018 godkände TLV subventionerad användning av abirateron plus prednisolon i kombination med GnRH-agonist på indikationen nydiagnostiserad metastaserad prostatacancer av högrisktyp. TLV rekommenderade att abirateron bara skulle övervägas bland män som inte var lämpliga att få behandling med cytostatika. Introduktionen av abirateron och följsamheten till begränsningen i användningen undersöktes genom att kombinera information från NPCR, Patientregistret och Läkemedelsregistret. Uppgifter i NPCR användes för att bedöma förekomst av högriskcancer, dvs minst två av dessa faktorer: Gleasonsumma 8-10, fler än tre benmetastaser eller viscerala metastaser. Uppgifter i Patientregistret om utskrivningsdiagnoser användes för bedömning av samsjuklighet för att bedöma om cytostatika var lämpligt och Läkemedelsregistret användes som källa för uppgifter om abirateron. I perioden juni 2018 – september 2020 registrerades 2 041 män med primärt metastaserad prostatacancer i NPCR. Av dessa hade 250 (12%) tagit ut recept på abirateron inom sex månader efter diagnos. Andelen män som behandlades med abirateron ökade från 4% till 26% mellan 2018 och 2020. Av de män som påbörjade abirateronbehandling hade 54% högriskcancer och 70% hade ingen registrerad samsjuklighet. Andelen män som behandlades med abirateron varierade mellan 0% och 39% i Sveriges 21 regioner. Referens: Fallara G, Lissbrant IF, Styrke J, Montorsi F, Gedeborg R, Sandin F, Stattin P. Rapid ascertainment of uptake of a new indication for abiraterone by use of three nationwide health care registries in Sweden. Acta Oncol. 2020 Dec Fulltext 
Giuseppe Fallara
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...