Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes smärtlindring efter radikal prostatektomi i Sverige. Receptförskrivning till 25 000 män opererade mellan 2007 och 2017 studerades. 60% av de opererade männen fick recept på opiat vid hemgång. Under studieperioden ökade användningen av starka opiater medan användningen av svaga opiater minskade. Ett fåtal av de opererade männen (2.2%) fortsatte att kontinuerligt använda opiater efter den postoperativa perioden. Den allra största gruppen bland dessa män (1.9%) hade använt opiater kontinuerligt redan före operationen. Den starkaste riskfaktorn för nytt kontinuerligt bruk av opiater efter operationen var högriskcancer och mer avancerat tumörstadium. – Andelen av män med ny kontinuerlig användning av opiater efter operation är mycket lägre i Sverige än i USA säger Stacy Loeb vid New York University som lett studien. I tidigare studier i USA har 3-7% av opererade patienter börjat använda opiater kontinuerligt efter operation. Studien visar att smärtlindring i Sverige sköts väl. Referens: Loeb S, Cazzaniga W, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Opioid Use After Radical Prostatectomy: Nationwide, Population-Based Study in Sweden. J Urol. 2019 Jul 17:101097 Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...