TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes smärtlindring efter radikal prostatektomi i Sverige. Receptförskrivning till 25 000 män opererade mellan 2007 och 2017 studerades. 60% av de opererade männen fick recept på opiat vid hemgång. Under studieperioden ökade användningen av starka opiater medan användningen av svaga opiater minskade. Ett fåtal av de opererade männen (2.2%) fortsatte att kontinuerligt använda opiater efter den postoperativa perioden. Den allra största gruppen bland dessa män (1.9%) hade använt opiater kontinuerligt redan före operationen. Den starkaste riskfaktorn för nytt kontinuerligt bruk av opiater efter operationen var högriskcancer och mer avancerat tumörstadium.

– Andelen av män med ny kontinuerlig användning av opiater efter operation är mycket lägre i Sverige än i USA säger Stacy Loeb vid New York University som lett studien. I tidigare studier i USA har 3-7% av opererade patienter börjat använda opiater kontinuerligt efter operation. Studien visar att smärtlindring i Sverige sköts väl.

Referens: Loeb S, Cazzaniga W, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Opioid Use After Radical Prostatectomy: Nationwide, Population-Based Study in Sweden. J Urol. 2019 Jul 17:101097

Sammanfattning