Smärtlindring med opiater sköts väl i Sverige

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Urology undersöktes smärtlindring efter radikal prostatektomi i Sverige. Receptförskrivning till 25 000 män opererade mellan 2007 och 2017 studerades. 60% av de opererade männen fick recept på opiat vid hemgång. Under studieperioden ökade användningen av starka opiater medan användningen av svaga opiater minskade. Ett fåtal av de opererade männen (2.2%) fortsatte att kontinuerligt använda opiater efter den postoperativa perioden. Den allra största gruppen bland dessa män (1.9%) hade använt opiater kontinuerligt redan före operationen. Den starkaste riskfaktorn för nytt kontinuerligt bruk av opiater efter operationen var högriskcancer och mer avancerat tumörstadium. – Andelen av män med ny kontinuerlig användning av opiater efter operation är mycket lägre i Sverige än i USA säger Stacy Loeb vid New York University som lett studien. I tidigare studier i USA har 3-7% av opererade patienter börjat använda opiater kontinuerligt efter operation. Studien visar att smärtlindring i Sverige sköts väl. Referens: Loeb S, Cazzaniga W, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Opioid Use After Radical Prostatectomy: Nationwide, Population-Based Study in Sweden. J Urol. 2019 Jul 17:101097 Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...