Simuleringsmodell undersöker risk för prostatacancer

I nyligen publicerad studie i tidskriften Statistics in Medicine undersöktes sambandet mellan diagnostisk aktivitet och risken för prostatacancer med hjälp av data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Sedan tidigt 90-tal har den diagnostiska aktiviteten för prostatacancer i Sverige ökat, främst pga mer PSA-testning. Ökningen har varierat stort över både kalendertid, åldersgrupper, och regioner. Till exempel var vissa regioner tidig igång med PSA-tester medan andra kom igång mycket senare. Tidigare forskning om sambandet mellan diagnostisk aktivitet och prostatacancer har främst fokuserat på organiserad PSA-testning medan den här studien undersöker effekterna av oorganiserad testning. Även om data om vem som PSA-testas och biopseras nu samlas in på många håll så började denna insamling inte förrän på början av 90-talet. För att undersöka effekten av hög diagnostisk aktivitet använde författarna en ny metod som inte kräver sådan data, utan bygger på att det varit stora skillnader mellan regionerna över tid och åldersgrupper. Denna metod användes sedan för att göra prognoser fram till 2060 för incidens (antal diagnostiserade män) och dödlighet i prostatacancer. Resultaten pekar på ett tydligt samband mellan PSA-testning och incidens. Mer PSA-testning leder till att färre män diagnostiseras med metastaserad prostatacancer och dör av prostatacancer till priset av att betydligt fler män diagnostiseras med en lågrisktumör. – Det är spännande att vi med nationella data av hög kvalitet kan beskriva effekten av den diagnostiska aktiviteten på mycket lång sikt, säger Marcus Westerberg, doktorand vid Centrum för interdisciplinär matematik, Matematiska institutionen på Uppsala Universitet. Resultaten är i linje med tidigare screeningstudier och visar att det tar upp till 30 år från att en förändring genomförs tills att vi ser alla effekter av den. Referens: Westerberg M, Larsson R, Holmberg L, Stattin P, Garmo H. Simulation model of disease incidence driven by diagnostic activity, Statistics in Medicine Nov 2020.
Marcus Westerberg
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...