Rökning kan öka risken för död i prostatacancer

En lägre risk för rökare att utveckla prostatacancer, men en högre risk att dö av sjukdomen. Det visar en ny epidemiologisk studie ledd från Lunds universitet där forskarna följt över 350,000 personer genom flera årtionden och som nu publiceras i European Urology, bla med hjälp av data i NPCR.  Det är sedan tidigare känt att rökare har en ökad risk att drabbas av olika cancerformer, men de studier som undersökt detta samband vid prostatacancer har varit relativt få och ofta saknat klinisk information om prostatacancern. Nu publiceras en studie ledd av forskare vid Lunds universitet som bidrar till en mer komplett bild om sambandet mellan rökning och risk för sjukdom och död i prostatacancer. Forskarna har utgått från fem svenska befolkningsstudier med självrapporterad information om mäns rökvanor. Totalt inkluderades över 350,000 män i studien mellan 1974-2016. Dessa har sedan följts genom flera årtionden med hjälp av flera nationella register, till exempel NPCR, vilket bidrog med uppgifter på tumörform vid diagnos, orsak till upptäckt samt behandling. Under tiden som forskningen genomfördes drabbades 24,731 av deltagarna av prostatacancer och 4322 avled till följd av sjukdomen. Forskarna såg bland annat att under den tidsperiod som PSA-provtagning varit tillgänglig som del av en sedvanlig hälsoundersökning i vården har rökare överlag haft en minskad risk att drabbas av prostatacancer. Detta gäller endast för lokaliserad prostatacancer, vilket är den form som oftast upptäcks vid ett asymtomatiskt PSA-prov. – En trolig förklaring till att rökare har en lägre risk för prostatacancer kan bero på att dessa tycks mindre benägna att ta ett asymtomatiskt PSA-prov. Däremot löper rökare en högre risk att dö i prostatacancer, vilket var något vi såg oavsett tumörstadium vid diagnos, alltså i samtliga former av prostatacancer, från lågrisk till metastaserad cancer, säger Sylvia Jochems, postdoktor och förstaförfattare i studien. Risken var cirka 20 procent högre bland rökare än bland män som aldrig rökt. Risken ökade ytterligare om rökarna även hade övervikt (BMI 25-30) eller fetma (BMI över 30). Forskarna menar att det nu är viktigt att kartlägga orsaken till att rökare har en sämre prognos vid prostatacancer. – Vi behöver förstå mer om huruvida det är rökning eller andra riskfaktorer, såsom exempelvis sociodemografiska faktorer, som orsakar detta samband. En annan viktig fråga är om rökning i sig kan påverka effekten av den kliniska behandlingen vid prostatacancer, samt om prognosen skulle kunna förbättras av rökstopp efter en prostatacancerdiagnos, säger Tanja Stocks, docent och sistaförfattare i studien. Referens: Smoking and Risk of Prostate Cancer and Prostate Cancer Death: A Pooled Study. Jochems SHJ, Fritz J, Häggström C, Järvholm B, Stattin P, Stocks T. Eur Urol. 2022 May
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...