Registrering av Prostatektomier i Sverige (PiS)

Sedan 2015 görs en noggrann registrering av per, peri- och postoperativa variabler för män som genomgår radikal prostatektomi i NPCR med hjälp av PiS-formuläret. I en nyligen publicerad studie redovisas de variabler som registreras i PiS, täckningsgrad och preliminära resultat. År 2016 återfanns 80% av alla prostatektomier registrerade i Patientregistret i NPCR. Av de 3 096 operationerna hade 84% utförts med hjälp av robot. 47% av robotkirurgerna opererade fler än 25 RP/år medan av de kirurger som opererade öppet hade 10% utfört mer än 25 RP/år. Totalt utfördes 76% av alla prostatektomier av kirurg som gjorde fler än 25 RP /år. Det fanns stora regionala variationer i hur många som opererades. I Värmland opererades 297/100 000 män med robot-prostatektomi medan i Dalarna opererades 46/100 000 med robot. Referens: Cazzaniga W, Godtman RA, Carlsson S, Ahlgren G, Johansson E, Robinson D, Hugosson J, Stattin P. Population-based, nationwide registration of prostatectomies in Sweden. J Surg Oncol. 2019 Jul 29 Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...