Registrering av Prostatektomier i Sverige (PiS)

Sedan 2015 görs en noggrann registrering av per, peri- och postoperativa variabler för män som genomgår radikal prostatektomi i NPCR med hjälp av PiS-formuläret. I en nyligen publicerad studie redovisas de variabler som registreras i PiS, täckningsgrad och preliminära resultat. År 2016 återfanns 80% av alla prostatektomier registrerade i Patientregistret i NPCR. Av de 3 096 operationerna hade 84% utförts med hjälp av robot. 47% av robotkirurgerna opererade fler än 25 RP/år medan av de kirurger som opererade öppet hade 10% utfört mer än 25 RP/år. Totalt utfördes 76% av alla prostatektomier av kirurg som gjorde fler än 25 RP /år. Det fanns stora regionala variationer i hur många som opererades. I Värmland opererades 297/100 000 män med robot-prostatektomi medan i Dalarna opererades 46/100 000 med robot. Referens: Cazzaniga W, Godtman RA, Carlsson S, Ahlgren G, Johansson E, Robinson D, Hugosson J, Stattin P. Population-based, nationwide registration of prostatectomies in Sweden. J Surg Oncol. 2019 Jul 29 Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...