Registrering av Prostatektomier i Sverige (PiS)

Sedan 2015 görs en noggrann registrering av per, peri- och postoperativa variabler för män som genomgår radikal prostatektomi i NPCR med hjälp av PiS-formuläret. I en nyligen publicerad studie redovisas de variabler som registreras i PiS, täckningsgrad och preliminära resultat. År 2016 återfanns 80% av alla prostatektomier registrerade i Patientregistret i NPCR. Av de 3 096 operationerna hade 84% utförts med hjälp av robot. 47% av robotkirurgerna opererade fler än 25 RP/år medan av de kirurger som opererade öppet hade 10% utfört mer än 25 RP/år. Totalt utfördes 76% av alla prostatektomier av kirurg som gjorde fler än 25 RP /år. Det fanns stora regionala variationer i hur många som opererades. I Värmland opererades 297/100 000 män med robot-prostatektomi medan i Dalarna opererades 46/100 000 med robot. Referens: Cazzaniga W, Godtman RA, Carlsson S, Ahlgren G, Johansson E, Robinson D, Hugosson J, Stattin P. Population-based, nationwide registration of prostatectomies in Sweden. J Surg Oncol. 2019 Jul 29 Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...