TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Registrering av Prostatektomier i Sverige (PiS)

Sedan 2015 görs en noggrann registrering av per, peri- och postoperativa variabler för män som genomgår radikal prostatektomi i NPCR med hjälp av PiS-formuläret. I en nyligen publicerad studie redovisas de variabler som registreras i PiS, täckningsgrad och preliminära resultat. År 2016 återfanns 80% av alla prostatektomier registrerade i Patientregistret i NPCR.

Av de 3 096 operationerna hade 84% utförts med hjälp av robot. 47% av robotkirurgerna opererade fler än 25 RP/år medan av de kirurger som opererade öppet hade 10% utfört mer än 25 RP/år. Totalt utfördes 76% av alla prostatektomier av kirurg som gjorde fler än 25 RP /år. Det fanns stora regionala variationer i hur många som opererades. I Värmland opererades 297/100 000 män med robot-prostatektomi medan i Dalarna opererades 46/100 000 med robot.

Referens: Cazzaniga W, Godtman RA, Carlsson S, Ahlgren G, Johansson E, Robinson D, Hugosson J, Stattin P. Population-based, nationwide registration of prostatectomies in Sweden. J Surg Oncol. 2019 Jul 29

Sammanfattning