Prognosen för män med prostatacancer stadium pT3b är fortsatt dålig jämfört med pT3a, men få patienter med lokalt avancerad sjukdom dör inom sex år efter prostatektomi

I en studie från NPCR som nyligen publicerats i tidskriften Pathology jämfördes prognosen för män med prostatacancer med stadium pT3a (förekomst av tumörväxt utanför prostata) och pT3b (tumörinvasion i ena eller båda sädesblåsorna). Syftet med studien var att utvärdera den prognostiska betydelsen av invasion till sädesblåsa bland tumörer som spridit sig utanför prostatan. I studien analyserades 4063 fall med stadium pT3a och 1371 fall med pT3b som genomgått radikal prostatektomi mellan 2000 och 2012. Tilläggsbehandling med strålning eller hormoner användes som markörer för återfall efter operation. Samtliga dödsfall och död av prostatacancer analyserades också. Resultaten visade att patienter med stadium pT3b hade en sämre prognos än pT3a oavsett vilket utfallsmått som användes. Trots detta hade många patienter med stadium pT3b inte erhållit strål- eller hormonbehandling sex år efter behandling. Dessutom var cancerspecifik överlevnad vid samma tidpunkt 94% vilket tyder på att många trots allt botats med kirurgi. Vidare hade patienter med stadium pT3b en mer avancerad cancer i preoperativa biopsier jämfört med pT3a med avseende på tumörgrad, tumörlängd och antal biopsinålar med cancer. Detta indikerar att den preoperativa diagnostiken av invasion till sädesblåsa skulle kunna förbättras om dessa faktorer inkluderas i kliniska bedömning inför kurativ terapi. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...