Prediktion av långa sjukdomförlopp med hjälp av data i PCBaSe

Män med prostatacancer av lågrisktyp lever ofta under flera decennier med sin sjukdom och det finns inga studier med så lång uppföljningstid. Därför finns det ett behov av modeller som kan användas för att beskriva sådan förlopp. I en nyligen publicerad artikel i BMC Med Inform Dec Mak beskrivs en metod att prediktera förändringar i behandlingsstrategi, samsjuklighet och död baserat på data i PCBaSe. På så vis kan en simulering göras för prediktera sjukdomsförloppet för en enskild individ. Simulerade skattningar gjordes för byte av behandlingsstrategi, till exempel byte från aktiv monitorering til radikal prostatektomi, och dessa simuleringar hade en god överensstämmelse med observerade skattningar. Referens: Ventimiglia E, Van Hemelrijck M, Lindhagen L Stattin P, Garmo H. How to measure temporal changes in care pathways for chronic diseases using health care registry data. BMC Med Inform Decis Mak. 2019 May 30 Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...