TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Prediktion av långa sjukdomförlopp med hjälp av data i PCBaSe

Män med prostatacancer av lågrisktyp lever ofta under flera decennier med sin sjukdom och det finns inga studier med så lång uppföljningstid. Därför finns det ett behov av modeller som kan användas för att beskriva sådan förlopp. I en nyligen publicerad artikel i BMC Med Inform Dec Mak beskrivs en metod att prediktera förändringar i behandlingsstrategi, samsjuklighet och död baserat på data i PCBaSe. På så vis kan en simulering göras för prediktera sjukdomsförloppet för en enskild individ. Simulerade skattningar gjordes för byte av behandlingsstrategi, till exempel byte från aktiv monitorering til radikal prostatektomi, och dessa simuleringar hade en god överensstämmelse med observerade skattningar.

Referens: Ventimiglia E, Van Hemelrijck M, Lindhagen L Stattin P, Garmo H. How to measure temporal changes in care pathways for chronic diseases using health care registry data. BMC Med Inform Decis Mak. 2019 May 30

Sammanfattning