PREDICT Prostate : Ett verktyg för individuell sjukdomsprognos

PREDICT Prostate är ett verktyg för sjukdomsprognos vid prostatacancer utan metastaser. Utifrån information om patienten beräknas en prognos för olika behandlingar. PREDICT Prostate har utvecklats med data från brittiska män. I en artikel publicerad i BMC Medicine används Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) för att validera PREDICT Prostate i en svensk kontext. PCBaSe innefattar information från bland annat NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret. Studien baseras på 69,206 män som diagnostiserats med prostatacancer mellan 1 januari 2000 och 31 december 2010. Männen var metastasfria och hade PSA under 100 ng/ml vid prostatacancer-diagnos. Studien ger stöd för att PREDICT Prostate fungerar bra som ett långsiktigt prognosverktyg vid prostatacancer. Antalet dödsfall efter 15 år var 25,849 män. Verktyget prognostiserade 25,925 dödsfall, dvs. 76 fler än det faktiska antalet. I studien jämförs PREDICT Prostate med tre andra prognosverktyg (EAU, NCCN och CAPRA). Resultatet visar att PREDICT Prostate presterar bättre än de tre andra verktygen vad det gäller prognos av total dödlighet. För prostatacancer-specifik dödlighet var PREDICT Prostate inte signifikant bättre än NCCN och CAPRA. Studiens resultat bekräftar att PREDICT Prostate kan förutspå sjukdomsprognos vid prostatacancer. PREDICT Prostate har potential att användas som ett stöd vid behandlingsbeslut vilket kan bidra till en bättre och mer individanpassad behandling. /Hanna Vikman   Referens: Thurtle D, Bratt O, Stattin P, Pharoah P, Gnanapragasam V. Comparative Performance and External Validation of the Multivariable PREDICT Prostate Tool for Non-Metastatic Prostate Cancer: A Study in 69,206 Men From Prostate Cancer Data Base Sweden (PCBaSe). BMC Med 2020 Jun 16.
David Thurtle, försteförfattare till artikeln
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...