Överviktiga män har ökad risk att dö av prostatacancer

I en studie publicerad i Int J Cancer undersöktes längd och body mass index (BMI, kg/m2), ett mått på vikt i förhållande till längd där högt BMI reflekterar övervikt, i samband med risk för prostatacancer och överlevnad i sjukdomen. Studien inkluderade 431,902 män som mätt längd och vikt som del av en hälsoundersökning. Dessa män följdes sedan under i genomsnitt 28 år med hjälp av nationella register, inklusive NPCR. Totalt diagnostiserades 32,871 män med prostatacancer varav 6,748 dog till följd av sin cancer. Långa och normalviktiga män hade en högre risk att diagnostiseras med lokaliserad prostatacancer än korta och överviktiga män. -Vi tror att detta beror på att långa och normalviktiga män oftare mäter PSA och därför diagnosticeras med prostatacancer i ett tidigt skede, säger Tanja Stocks, forskare vid Lunds universitet som lett studien. Studien visade också att överviktiga män hade högre risk att dö av prostatacancer, oavsett i vilket skede prostatacancern diagnosticerats. Fynden i studien är förenliga med tidigare studier, men sambanden specifikt med PSA-diagnosticerad prostatacancer tillför en tidigare okänd aspekt och de konsistenta fynden för död i prostatacancer, oberoende av cancerns spridning och aggressivitet, har heller inte tidigare samlats i en och samma studie. Vi kommer nu in nästa steg att studera om sambandet mellan övervikt och död i prostatacancer beror på en biologisk effekt av fetma, eller sämre resultat efter radikal prostatektom, eller om metodologiska felkällor kan spela in avslutar Tanja Stocks. Referens: Height, body mass index and prostate cancer risk and mortality by way of detection and cancer risk category. Jochems S H J, Stattin P, Häggström C, Järvholm B, Orho-Melander M, Wood A M, Stocks T. Int J Cancer. 2020 Jun 11.
Tanja Stocks
 
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...