Överviktiga män har ökad risk att dö av prostatacancer

I en studie publicerad i Int J Cancer undersöktes längd och body mass index (BMI, kg/m2), ett mått på vikt i förhållande till längd där högt BMI reflekterar övervikt, i samband med risk för prostatacancer och överlevnad i sjukdomen. Studien inkluderade 431,902 män som mätt längd och vikt som del av en hälsoundersökning. Dessa män följdes sedan under i genomsnitt 28 år med hjälp av nationella register, inklusive NPCR. Totalt diagnostiserades 32,871 män med prostatacancer varav 6,748 dog till följd av sin cancer. Långa och normalviktiga män hade en högre risk att diagnostiseras med lokaliserad prostatacancer än korta och överviktiga män. -Vi tror att detta beror på att långa och normalviktiga män oftare mäter PSA och därför diagnosticeras med prostatacancer i ett tidigt skede, säger Tanja Stocks, forskare vid Lunds universitet som lett studien. Studien visade också att överviktiga män hade högre risk att dö av prostatacancer, oavsett i vilket skede prostatacancern diagnosticerats. Fynden i studien är förenliga med tidigare studier, men sambanden specifikt med PSA-diagnosticerad prostatacancer tillför en tidigare okänd aspekt och de konsistenta fynden för död i prostatacancer, oberoende av cancerns spridning och aggressivitet, har heller inte tidigare samlats i en och samma studie. Vi kommer nu in nästa steg att studera om sambandet mellan övervikt och död i prostatacancer beror på en biologisk effekt av fetma, eller sämre resultat efter radikal prostatektom, eller om metodologiska felkällor kan spela in avslutar Tanja Stocks. Referens: Height, body mass index and prostate cancer risk and mortality by way of detection and cancer risk category. Jochems S H J, Stattin P, Häggström C, Järvholm B, Orho-Melander M, Wood A M, Stocks T. Int J Cancer. 2020 Jun 11.
Tanja Stocks
 
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...