Operation för rektalcancer efter strålbehandling av prostatacancer

I en studie nyligen publicerad i Eur J Surg Oncol undersöktes frekvensen av anastomosläckage vid operationen sk främre resektion utförd pga rektalcancer. Främre resektion innebär att tarmtumören opereras bort och att tarmkontinuiteten återställs med en anastomos. I Rektalcancerregistret identifierades 13 299 män som genomgått en operation för rektalcancer och av dessa hade 188 (1.5%) män fått strålterapi för prostatacancer tidigare enligt NPCR. Av dessa genomgick 59 män främre resektion och av dessa fick 12 (20%) anastomosläckage, varav en man behövde reopereras.

– Den andel män som fick läckage från tarmanastomosen efter operationen var betydligt lägre än i tidigare publicerade studier säger Ingvar Sverrison som är försteförfattare till artikeln. Studien ingick i Sverrissons avhandling om rektalcancer som han försvarade den 29 november på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Referens: 

Anastomotic leakage after anterior resection in patients with rectal cancer previously irradiated for prostate cancer. Sverrisson I, Folkvaljon F, Chabok A, Stattin P, Smedh K, Nikberg M. Eur J Surg Oncol. 2018 Nov 20.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...