Operation för rektalcancer efter strålbehandling av prostatacancer

I en studie nyligen publicerad i Eur J Surg Oncol undersöktes frekvensen av anastomosläckage vid operationen sk främre resektion utförd pga rektalcancer. Främre resektion innebär att tarmtumören opereras bort och att tarmkontinuiteten återställs med en anastomos. I Rektalcancerregistret identifierades 13 299 män som genomgått en operation för rektalcancer och av dessa hade 188 (1.5%) män fått strålterapi för prostatacancer tidigare enligt NPCR. Av dessa genomgick 59 män främre resektion och av dessa fick 12 (20%) anastomosläckage, varav en man behövde reopereras.

– Den andel män som fick läckage från tarmanastomosen efter operationen var betydligt lägre än i tidigare publicerade studier säger Ingvar Sverrison som är försteförfattare till artikeln. Studien ingick i Sverrissons avhandling om rektalcancer som han försvarade den 29 november på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Referens: 

Anastomotic leakage after anterior resection in patients with rectal cancer previously irradiated for prostate cancer. Sverrisson I, Folkvaljon F, Chabok A, Stattin P, Smedh K, Nikberg M. Eur J Surg Oncol. 2018 Nov 20.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...