Operation för rektalcancer efter strålbehandling av prostatacancer

I en studie nyligen publicerad i Eur J Surg Oncol undersöktes frekvensen av anastomosläckage vid operationen sk främre resektion utförd pga rektalcancer. Främre resektion innebär att tarmtumören opereras bort och att tarmkontinuiteten återställs med en anastomos. I Rektalcancerregistret identifierades 13 299 män som genomgått en operation för rektalcancer och av dessa hade 188 (1.5%) män fått strålterapi för prostatacancer tidigare enligt NPCR. Av dessa genomgick 59 män främre resektion och av dessa fick 12 (20%) anastomosläckage, varav en man behövde reopereras.

– Den andel män som fick läckage från tarmanastomosen efter operationen var betydligt lägre än i tidigare publicerade studier säger Ingvar Sverrison som är försteförfattare till artikeln. Studien ingick i Sverrissons avhandling om rektalcancer som han försvarade den 29 november på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Referens: 

Anastomotic leakage after anterior resection in patients with rectal cancer previously irradiated for prostate cancer. Sverrisson I, Folkvaljon F, Chabok A, Stattin P, Smedh K, Nikberg M. Eur J Surg Oncol. 2018 Nov 20.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...