Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i Cancervården (SiC) som arrangörer tillsammans med den onkologiska verksamheten i Lund och Malmö. Kongressen hölls på Clarion Hotel Malmö Live. NPCR hade precis som förra året en monter där vi presenterade registrets olika delar såsom IPÖ, PROM-enkäter, utdatarapporterna, Koll på läget samt Ratten som bygger på data registrerat av klinikerna utifrån registrets fem formulär – diagnostik, utredning och behandling, prostatektomi, strålbehandling och kompletterande utredning och behandling. Programmet var välfyllt med bland annat presentationer kring EU:s cancerplan och Sveriges nya cancerstrategi, kompetensförsörjning och cancerrehabilitering. Nästa år hoppas vi få möjlighet att presentera IPÖ på scenen som det enda nationella uppföljningsverktyget för cancerläkemedel.

Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...