Nytt samsjuklighetsindex ger prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer

Charlson komorbiditetsindex, dvs samsjuklighet (annan sjukdom än prostatacancer) baserat på diagnoser i Patientregistret förutsäger överlevnad på ett bra sätt bland män med lokaliserad prostatacancer men är dåligt på att ge prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). För att råda bot på detta undersökte forskare en ny typ av mått av samsjuklighet för att se om man mha detta bättre kunde förutsäga prognosen för män med CRPC. Resultaten från denna undersökning publicerades nyligen i artikel i PLoS ONE. Drug Comorbidity Index (DCI-CRPC) grundas på läkemedel uttagna av män under året innan de fick sin CRPC diagnos som registrerade i Läkemedelsregistret. Det nya indexets jämfördes sedan med Charlson komorbiditetsindex. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för nästan 2000 män med CRPC . Det nya indexet visade en medianöverlevnad på ett år hos den tredjedel av män med CRPC med kortast livstid, men tre år för den tredjedel av män med längst överlevnadstid. Däremot kunde inte Charlson komorbiditetsindex särskilja män med olika prognos. Det nya måttet kan ffa användas i epidemiologiska studier baserade på registerdata, men lämpar sig inte för användning för enskilda patienter. Referens: Fallara G, Gedeborg R, Bill-Axelson A, Garmo H, Stattin P. A drug comorbidity index to predict mortality in men with castration resistant prostate cancer. PLoS One. 2021 Jul 28
Giuseppe Fallara
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...