Nytt samsjuklighetsindex ger prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer

Charlson komorbiditetsindex, dvs samsjuklighet (annan sjukdom än prostatacancer) baserat på diagnoser i Patientregistret förutsäger överlevnad på ett bra sätt bland män med lokaliserad prostatacancer men är dåligt på att ge prognos för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). För att råda bot på detta undersökte forskare en ny typ av mått av samsjuklighet för att se om man mha detta bättre kunde förutsäga prognosen för män med CRPC. Resultaten från denna undersökning publicerades nyligen i artikel i PLoS ONE. Drug Comorbidity Index (DCI-CRPC) grundas på läkemedel uttagna av män under året innan de fick sin CRPC diagnos som registrerade i Läkemedelsregistret. Det nya indexets jämfördes sedan med Charlson komorbiditetsindex. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för nästan 2000 män med CRPC . Det nya indexet visade en medianöverlevnad på ett år hos den tredjedel av män med CRPC med kortast livstid, men tre år för den tredjedel av män med längst överlevnadstid. Däremot kunde inte Charlson komorbiditetsindex särskilja män med olika prognos. Det nya måttet kan ffa användas i epidemiologiska studier baserade på registerdata, men lämpar sig inte för användning för enskilda patienter. Referens: Fallara G, Gedeborg R, Bill-Axelson A, Garmo H, Stattin P. A drug comorbidity index to predict mortality in men with castration resistant prostate cancer. PLoS One. 2021 Jul 28
Giuseppe Fallara
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...