TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nytt nomogram kan bespara en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer onödiga undersökningar

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Scandinavian Journal of Urology presenteras ett nomogram baserat på data i NPCR som visar att en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer inte behöver utredas med skelettundersökning. Nomogrammet, som är beräknat på alla män som diagnostiserades med hög- eller mellanrisk prostatacancer i Sverige mellan åren 2015 och 2017, var bättre än både svenska och internationella riktlinjer för att välja ut vilka män som kan avstå skelettundersökning. En riskgräns på 4% hade kunnat undvika skelettundersökning hos 40% och bara missat metastaser hos 2%. Nomogrammet nås på https://npcr.se/lankar/nomogram/

-Genom att använda nomogrammet kan vi bespara ca 1 000 män per år i Sverige onödiga undersökningar, vilket frigör resurser som skulle kunna användas där de gör större nytta, säger försteförfattaren Rebecka Arnsrud Godtman urolog vid Sahlgrenska Akademin.

Referens: Godtman RA, Månsson M, Bratt O, Robinsson D, Johansson E, Stattin P, Kjölhede H. Development and validation of a prediction model for identifying men with intermediate- or high-risk prostate cancer for whom bone imaging is unnecessary: a nation-wide population-based study. Scand J Urol. 2019 Dec 5:1-7

Sammanfattning