Nytt nomogram kan bespara en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer onödiga undersökningar

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Scandinavian Journal of Urology presenteras ett nomogram baserat på data i NPCR som visar att en stor andel män med nydiagnostiserad prostatacancer inte behöver utredas med skelettundersökning. Nomogrammet, som är beräknat på alla män som diagnostiserades med hög- eller mellanrisk prostatacancer i Sverige mellan åren 2015 och 2017, var bättre än både svenska och internationella riktlinjer för att välja ut vilka män som kan avstå skelettundersökning. En riskgräns på 4% hade kunnat undvika skelettundersökning hos 40% och bara missat metastaser hos 2%. Nomogrammet nås på https://npcr.se/lankar/nomogram/ -Genom att använda nomogrammet kan vi bespara ca 1 000 män per år i Sverige onödiga undersökningar, vilket frigör resurser som skulle kunna användas där de gör större nytta, säger försteförfattaren Rebecka Arnsrud Godtman urolog vid Sahlgrenska Akademin. Referens: Godtman RA, Månsson M, Bratt O, Robinsson D, Johansson E, Stattin P, Kjölhede H. Development and validation of a prediction model for identifying men with intermediate- or high-risk prostate cancer for whom bone imaging is unnecessary: a nation-wide population-based study. Scand J Urol. 2019 Dec 5:1-7 Sammanfattning
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...