Ny studie – skelettscintigrafi

Isotopundersökning av skelettet, sk skelettscintigrafi, är en onödig undersökning för män med prostatacancer av lågrisktyp eftersom risken för tumörspridning är praktiskt taget obefintlig bland dessa män. Trots detta används denna undersökning ändå flitigt i de flesta länder. I en nyligen publicerad artikel i J Natl Cancer Inst redovisas data från NPCR på användning av skelettscintigrafi. NPCR har regelbundet återkopplat till landets urologer hur skelettscintigrafi används i landet, i syfte att minska undersökningen bland män med lågrisktumörer. Mellan 1998 och 2009 minskade användningen från 45% till 3% i denna grupp. Bland män med högrisktumörer, där indikation för skelettscintigrafi finns, minskade också användningen från 63% till 47%. Denna oönskade minskning beror sannolikt på ett ”överspill” av råden om att upphöra med undersökningen bland män med lågrisktumörer. ”Undersökningen visar att det är möjligt att minska antalet onödiga undersökningar och att det är viktigt med mycket tydlig information om vilka grupper som ska fortsätta att undersökas” säger Pär Stattin, professor i urologi vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i NPCR, som lett studien. Läs hela artikeln.
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...