Ny studie – skelettscintigrafi

Isotopundersökning av skelettet, sk skelettscintigrafi, är en onödig undersökning för män med prostatacancer av lågrisktyp eftersom risken för tumörspridning är praktiskt taget obefintlig bland dessa män. Trots detta används denna undersökning ändå flitigt i de flesta länder. I en nyligen publicerad artikel i J Natl Cancer Inst redovisas data från NPCR på användning av skelettscintigrafi. NPCR har regelbundet återkopplat till landets urologer hur skelettscintigrafi används i landet, i syfte att minska undersökningen bland män med lågrisktumörer. Mellan 1998 och 2009 minskade användningen från 45% till 3% i denna grupp. Bland män med högrisktumörer, där indikation för skelettscintigrafi finns, minskade också användningen från 63% till 47%. Denna oönskade minskning beror sannolikt på ett ”överspill” av råden om att upphöra med undersökningen bland män med lågrisktumörer. ”Undersökningen visar att det är möjligt att minska antalet onödiga undersökningar och att det är viktigt med mycket tydlig information om vilka grupper som ska fortsätta att undersökas” säger Pär Stattin, professor i urologi vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i NPCR, som lett studien. Läs hela artikeln.
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning