Ny studie – skelettscintigrafi

Isotopundersökning av skelettet, sk skelettscintigrafi, är en onödig undersökning för män med prostatacancer av lågrisktyp eftersom risken för tumörspridning är praktiskt taget obefintlig bland dessa män. Trots detta används denna undersökning ändå flitigt i de flesta länder. I en nyligen publicerad artikel i J Natl Cancer Inst redovisas data från NPCR på användning av skelettscintigrafi. NPCR har regelbundet återkopplat till landets urologer hur skelettscintigrafi används i landet, i syfte att minska undersökningen bland män med lågrisktumörer. Mellan 1998 och 2009 minskade användningen från 45% till 3% i denna grupp. Bland män med högrisktumörer, där indikation för skelettscintigrafi finns, minskade också användningen från 63% till 47%. Denna oönskade minskning beror sannolikt på ett ”överspill” av råden om att upphöra med undersökningen bland män med lågrisktumörer. ”Undersökningen visar att det är möjligt att minska antalet onödiga undersökningar och att det är viktigt med mycket tydlig information om vilka grupper som ska fortsätta att undersökas” säger Pär Stattin, professor i urologi vid Norrlands universitetssjukhus och ordförande i NPCR, som lett studien. Läs hela artikeln.
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...