TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

NPCR startar register för radikal prostatektomi

På styrgruppsmötet den 14 februari i Sigtuna drogs planer upp för att införa ett nytt formulär i NPCR. – ”Eftersom andelen män som först stått på aktiv monitorering och sedan genomgår operation ökar, behöver vi samla data även för denna grupp och det gör vi inte i dagsläget. Dessutom vill vi samla mer detaljerad information om själva operationen” säger Jonas Hugosson som leder arbetet med införande av registreringen av prostatektomi. Registreringen kommer att testas under 2014 och starta för fullt 2015.