”MR först” Hur går det?

2020 års nationella vårdprogram för prostatacancer rekommenderade att magnetkameraundersökning (MR) av prostata ska utföras före prostatabiopsi. Syftet med ”MR först” är att minska antalet män med lågriskcancer diagnostiserad med ”systematiska” prostatabiopsier, dvs biopsier spridda jämt över prostatan. ”MR först” innebär att åtminstone en tredjedel av männen med ett måttligt högt PSA-värde slipper genomgå prostatabiopsi, eftersom MR inte påvisar någon misstänkt tumör. Dessutom kan biopsierna efter MR oftast riktas mot ett misstänkt område, vilket ökar träffsäkerheten för att hitta allvarlig prostatacancer. Vårdprogramsgruppen uppskattade att rekommendationen skulle minska överdiagnostiken med 1000 fall varje år. Även om överdiagnostik av en liten prostatacancer inte alltid leder till behandling och biverkningar, kan själva beskedet om en cancerdiagnos försämra livskvaliteten. ”MR först” minskar resursåtgången inom urologin, eftersom färre män behöver biopseras och följas upp. Å andra sidan ökar antalet MR prostata med flera tusen per år, vilket är en utmaning för svensk radiologi. Glädjande nog är såväl Svensk Förening för Medicinsk Radiologi som de flesta röntgenavdelningar positiva till att MR nu intar en central plats i prostatacancerdiagnostiken. Hur har följsamheten varit till rekommendationen av MR först? NPCR har nu lagt upp diagnostiska resultat relaterade till MR prostata på RATTEN. Där kan man själv ta fram detaljerade uppgifter om MR inför prostatabiopsi, om riktade och systematiska biopsier, och om fördelningen av MR-fynd. Trots de begränsningar som pandemin har medfört, hade de flesta män med förhöjt PSA genomgått en MR prostata för att avgöra behovet av biopsi. Figur 1 visar att 70 procent av män under 80 år med PSA mellan 3 och 10 μg/l som diagnostiserades med prostatacancer år 2020 hade genomgått MR före biopsi. Det fanns mycket stora skillnader mellan regionerna, från 96 procent i Örebro till 0 procent i Värmland. Figur 2 visar utvecklingen mellan 2016 och 2020 i de sex sjukvårdsregionerna. Vi hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter och att ”MR först” är genomförd i alla regioner 2023 – David Robinson och Ola Bratt Figur 1: Andel män under 80 år med nydiagnostiserad prostatacancer år 2020, som hade PSA-värde 3 – 9,9 μg/l, godartad prostatapalpation och MR före prostatabiopsi.   Figur 2: Andel män under 80 år med nydiagnostiserad prostatacancer år 2016 till 2020, med PSA-värde 3 – 9,9 μg/l, godartad prostatapalpation och MR före prostatabiopsi.
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...