”MR först” Hur går det?

2020 års nationella vårdprogram för prostatacancer rekommenderade att magnetkameraundersökning (MR) av prostata ska utföras före prostatabiopsi. Syftet med ”MR först” är att minska antalet män med lågriskcancer diagnostiserad med ”systematiska” prostatabiopsier, dvs biopsier spridda jämt över prostatan. ”MR först” innebär att åtminstone en tredjedel av männen med ett måttligt högt PSA-värde slipper genomgå prostatabiopsi, eftersom MR inte påvisar någon misstänkt tumör. Dessutom kan biopsierna efter MR oftast riktas mot ett misstänkt område, vilket ökar träffsäkerheten för att hitta allvarlig prostatacancer. Vårdprogramsgruppen uppskattade att rekommendationen skulle minska överdiagnostiken med 1000 fall varje år. Även om överdiagnostik av en liten prostatacancer inte alltid leder till behandling och biverkningar, kan själva beskedet om en cancerdiagnos försämra livskvaliteten. ”MR först” minskar resursåtgången inom urologin, eftersom färre män behöver biopseras och följas upp. Å andra sidan ökar antalet MR prostata med flera tusen per år, vilket är en utmaning för svensk radiologi. Glädjande nog är såväl Svensk Förening för Medicinsk Radiologi som de flesta röntgenavdelningar positiva till att MR nu intar en central plats i prostatacancerdiagnostiken. Hur har följsamheten varit till rekommendationen av MR först? NPCR har nu lagt upp diagnostiska resultat relaterade till MR prostata på RATTEN. Där kan man själv ta fram detaljerade uppgifter om MR inför prostatabiopsi, om riktade och systematiska biopsier, och om fördelningen av MR-fynd. Trots de begränsningar som pandemin har medfört, hade de flesta män med förhöjt PSA genomgått en MR prostata för att avgöra behovet av biopsi. Figur 1 visar att 70 procent av män under 80 år med PSA mellan 3 och 10 μg/l som diagnostiserades med prostatacancer år 2020 hade genomgått MR före biopsi. Det fanns mycket stora skillnader mellan regionerna, från 96 procent i Örebro till 0 procent i Värmland. Figur 2 visar utvecklingen mellan 2016 och 2020 i de sex sjukvårdsregionerna. Vi hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter och att ”MR först” är genomförd i alla regioner 2023 – David Robinson och Ola Bratt Figur 1: Andel män under 80 år med nydiagnostiserad prostatacancer år 2020, som hade PSA-värde 3 – 9,9 μg/l, godartad prostatapalpation och MR före prostatabiopsi.   Figur 2: Andel män under 80 år med nydiagnostiserad prostatacancer år 2016 till 2020, med PSA-värde 3 – 9,9 μg/l, godartad prostatapalpation och MR före prostatabiopsi.
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...