Mindre förändring av samsjuklighet bland män behandlade med antiandrogen jämfört med GnRH-agonister

I en studie som nyligen publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Eur Urology undersöktes förändringar i samsjuklighet bland män med högrisk prostatacancer utan metastaser som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades GnRH-agonister. Studien, som baserades på män i NPCR, visade en mindre ökning av samjukligheten under behandlingstiden bland de män som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades med GnRH-agonist. Tidigare studier har visat att risken för bl a hjärtsjukdom och diabetes är lägre bland män som behandlas med antiandrogen än bland män som behandlas med GnRH-agonister. Men detta kan ha berott på att i övrigt friska män oftare behandlas med antiandrogen, sk selektionsbias. Den nya studien ger dock ytterligare stöd för att antiandrogen har en mer fördelaktig riskprofil än GnRH-agonister eftersom denna studie mätte förändringar i sjuklighet under behandlingstiden. Referens: Androgen Deprivation Therapies and Changes in Comorbidity: A Comparison of Gonadotropin-releasing Hormone Agonists and Antiandrogen Monotherapy as Primary Therapy in Men with High-risk Prostate Cancer. Beckmann K, Garmo H, Adolfsson J, Bosco C, Johansson E, Robinson D, Holmberg L, Stattin P, Van Hemelrijck M. Eur Urol. 2018 Nov 26. Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...