Mindre förändring av samsjuklighet bland män behandlade med antiandrogen jämfört med GnRH-agonister

I en studie som nyligen publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Eur Urology undersöktes förändringar i samsjuklighet bland män med högrisk prostatacancer utan metastaser som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades GnRH-agonister. Studien, som baserades på män i NPCR, visade en mindre ökning av samjukligheten under behandlingstiden bland de män som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades med GnRH-agonist. Tidigare studier har visat att risken för bl a hjärtsjukdom och diabetes är lägre bland män som behandlas med antiandrogen än bland män som behandlas med GnRH-agonister. Men detta kan ha berott på att i övrigt friska män oftare behandlas med antiandrogen, sk selektionsbias. Den nya studien ger dock ytterligare stöd för att antiandrogen har en mer fördelaktig riskprofil än GnRH-agonister eftersom denna studie mätte förändringar i sjuklighet under behandlingstiden. Referens: Androgen Deprivation Therapies and Changes in Comorbidity: A Comparison of Gonadotropin-releasing Hormone Agonists and Antiandrogen Monotherapy as Primary Therapy in Men with High-risk Prostate Cancer. Beckmann K, Garmo H, Adolfsson J, Bosco C, Johansson E, Robinson D, Holmberg L, Stattin P, Van Hemelrijck M. Eur Urol. 2018 Nov 26. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...