Mindre förändring av samsjuklighet bland män behandlade med antiandrogen jämfört med GnRH-agonister

I en studie som nyligen publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Eur Urology undersöktes förändringar i samsjuklighet bland män med högrisk prostatacancer utan metastaser som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades GnRH-agonister. Studien, som baserades på män i NPCR, visade en mindre ökning av samjukligheten under behandlingstiden bland de män som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades med GnRH-agonist. Tidigare studier har visat att risken för bl a hjärtsjukdom och diabetes är lägre bland män som behandlas med antiandrogen än bland män som behandlas med GnRH-agonister. Men detta kan ha berott på att i övrigt friska män oftare behandlas med antiandrogen, sk selektionsbias. Den nya studien ger dock ytterligare stöd för att antiandrogen har en mer fördelaktig riskprofil än GnRH-agonister eftersom denna studie mätte förändringar i sjuklighet under behandlingstiden. Referens: Androgen Deprivation Therapies and Changes in Comorbidity: A Comparison of Gonadotropin-releasing Hormone Agonists and Antiandrogen Monotherapy as Primary Therapy in Men with High-risk Prostate Cancer. Beckmann K, Garmo H, Adolfsson J, Bosco C, Johansson E, Robinson D, Holmberg L, Stattin P, Van Hemelrijck M. Eur Urol. 2018 Nov 26. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...