TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Mindre förändring av samsjuklighet bland män behandlade med antiandrogen jämfört med GnRH-agonister

I en studie som nyligen publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Eur Urology undersöktes förändringar i samsjuklighet bland män med högrisk prostatacancer utan metastaser som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades GnRH-agonister. Studien, som baserades på män i NPCR, visade en mindre ökning av samjukligheten under behandlingstiden bland de män som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades med GnRH-agonist.

Tidigare studier har visat att risken för bl a hjärtsjukdom och diabetes är lägre bland män som behandlas med antiandrogen än bland män som behandlas med GnRH-agonister. Men detta kan ha berott på att i övrigt friska män oftare behandlas med antiandrogen, sk selektionsbias. Den nya studien ger dock ytterligare stöd för att antiandrogen har en mer fördelaktig riskprofil än GnRH-agonister eftersom denna studie mätte förändringar i sjuklighet under behandlingstiden.

Referens:

Androgen Deprivation Therapies and Changes in Comorbidity: A Comparison of Gonadotropin-releasing Hormone Agonists and Antiandrogen Monotherapy as Primary Therapy in Men with High-risk Prostate Cancer. Beckmann K, Garmo H, Adolfsson J, Bosco C, Johansson E, Robinson D, Holmberg L, Stattin P, Van Hemelrijck M. Eur Urol. 2018 Nov 26.

Sammanfattning