Mindre förändring av samsjuklighet bland män behandlade med antiandrogen jämfört med GnRH-agonister

I en studie som nyligen publicerades i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Eur Urology undersöktes förändringar i samsjuklighet bland män med högrisk prostatacancer utan metastaser som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades GnRH-agonister. Studien, som baserades på män i NPCR, visade en mindre ökning av samjukligheten under behandlingstiden bland de män som behandlades med antiandrogen jämfört med män som behandlades med GnRH-agonist. Tidigare studier har visat att risken för bl a hjärtsjukdom och diabetes är lägre bland män som behandlas med antiandrogen än bland män som behandlas med GnRH-agonister. Men detta kan ha berott på att i övrigt friska män oftare behandlas med antiandrogen, sk selektionsbias. Den nya studien ger dock ytterligare stöd för att antiandrogen har en mer fördelaktig riskprofil än GnRH-agonister eftersom denna studie mätte förändringar i sjuklighet under behandlingstiden. Referens: Androgen Deprivation Therapies and Changes in Comorbidity: A Comparison of Gonadotropin-releasing Hormone Agonists and Antiandrogen Monotherapy as Primary Therapy in Men with High-risk Prostate Cancer. Beckmann K, Garmo H, Adolfsson J, Bosco C, Johansson E, Robinson D, Holmberg L, Stattin P, Van Hemelrijck M. Eur Urol. 2018 Nov 26. Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...