Mätning av DNA och RNA i formalinfixerade prostatabiopsier

I projektet – Prediction of Mortality in Prostate Cancer (ProMort) – används av data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) för att identifiera och lokalisera prostatacancer-biopsier på landets patologiavdelningar. I en nyligen publicerad studie undersöktes den kvalitet och mängd av DNA och RNA som kan utvinnas från dessa formalinfixerade mellannålsbiopsier. Vi identifierade de metoder som levererar högst kvalitet respektive mängd DNA och RNA från biopsierna. Inom ProMort-studien kommer dessa metoder att användas i framtida studier för att maximera chansen att identifiera faktorer som förutspår risk för prostatacancerdöd. Referens: Carlsson J, Davidsson S, Fridfeldt J, Giunchi F, Fiano V, Grasso C, Zelic R, Richiardi L, Andrén O, Pettersson A, Fiorentino M, Akre O. Quantity and quality of nucleic acids extracted from archival formalin fixed paraffin embedded prostate biopsies. BMC Med Res Methodol. 2018 Dec 5;18(1):161 Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...