Mätning av DNA och RNA i formalinfixerade prostatabiopsier

I projektet – Prediction of Mortality in Prostate Cancer (ProMort) – används av data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) för att identifiera och lokalisera prostatacancer-biopsier på landets patologiavdelningar. I en nyligen publicerad studie undersöktes den kvalitet och mängd av DNA och RNA som kan utvinnas från dessa formalinfixerade mellannålsbiopsier. Vi identifierade de metoder som levererar högst kvalitet respektive mängd DNA och RNA från biopsierna. Inom ProMort-studien kommer dessa metoder att användas i framtida studier för att maximera chansen att identifiera faktorer som förutspår risk för prostatacancerdöd. Referens: Carlsson J, Davidsson S, Fridfeldt J, Giunchi F, Fiano V, Grasso C, Zelic R, Richiardi L, Andrén O, Pettersson A, Fiorentino M, Akre O. Quantity and quality of nucleic acids extracted from archival formalin fixed paraffin embedded prostate biopsies. BMC Med Res Methodol. 2018 Dec 5;18(1):161 Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...