Män opererade och sedan strålbehandlade för prostatacancer har mer besvär från urinvägarna än män som bara är opererade

I en studie nyligen publicerad i BJUI baserad på data i NPCR jämfördes risken för allvarliga symtom från urinvägarna bland män som först genomgått radikal prostatektomi och sedan erhållit strålterapi mot prostatalogen med män som enbart opererats. Vid PSA-återfall efter operation för prostatacancer ges strålbehandling i utvalda fall. Syftet är att döda kvarvarande cancerceller.  Bieffekter av tillägget av strålterapi är dåligt undersökt Män som opererats mellan 1997 och 2016 identifierades, totalt 40 962 män. Med hjälp av matchning 1 till 2, opererad+strålad/bara opererad, med hänsyn tagen till ålder, andra sjukdomar och år för operation erhölls två grupper av män; 2789 män som både opererats och fått strålbehandling och en grupp med 5578 män som bara opererats. Dessa grupper jämfördes avseende symptom, operativa ingrepp som krävt inneliggande vård i urinvägar respektive tarm-ändtarm, förekomst av sekundärcancer samt dödlighet av annan orsak än prostatacancer. Efter 10 års uppföljning hade män som opererats och strålats 7% högre risk   för att ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp i urinvägarna Förekomsten av urinblåscancer var dubbelt så hög bland de strålade männen men det ska  noteras att de absoluta talen var små. Vad gäller symptom och tarmingrepp fanns ingen skillnad och det fanns heller ingen skillnad  för risken för sekundärcancer förutom urinblåsa, och dödlighet av annan orsak än prostatacancer. –  Sammanfattningsvis fann vi en viss ökad risk för allvarliga biverkningar bland män som fått strålbehandling i tillägg till operation säger överläkare Karin Braide vid urolog och onkologklinikerna vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg som är försteförfattare på artikeln. -Vår studie visar att det organsystem som är mest drabbat vid postoperativ strålterapi är urinvägarna avslutar Karin Braide. Denna artikel ingår i Karin Braides doktorsavhandling som försvarades 2020. Referens fulltext: Risk of severe late toxicity after radiotherapy following radical prostatectomy – a nationwide study. Braide K, Kindblom J, Thellenberg Karlsson C, Stattin P, Hugosson J, Månsson M. BJU Int. 2022 May Referens avhandling
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...