Män med dödlig prostatacancer lever längre och har en högre ålder vid död idag jämfört med för 20 år sedan.

I en ny studie, publicerad i European Urology Open Science, baserad på data från NPCR, undersöktes hur karaktäristika hos män med dödlig prostatacancer förändrats över tid. Samtliga män med prostatacancer som dödsorsak mellan 1992 och 2016 inkluderades, totalt 54 645 män. Trender i faktorer så som sjukdomsduration, ålder vid död och riskgrupp inklusive metastaserad sjukdom studerades. Studien visade att den åldersstandardiserade dödligheten minskat med 25% och att män med dödlig prostatacancer i genomsnitt lever 2,5 år längre idag jämfört med i början av studieperioden. Männen är också i genomsnitt 3 år äldre när dom dör jämfört med för 20 till 30 år sedan. Andelen med metastaserad sjukdom vid diagnos minskade från 56% till 42%. – Vi ser att dödligheten i prostatacancer minskat och att män med dödlig prostatacancer lever längre idag jämfört med för 20 till 30 år sedan. Andelen med metastaserad sjukdom vid diagnos är dock fortfarande hög i denna grupp varför tidig upptäckt av aggressiva tumörer är av största vikt, säger Oskar Bergengren, specialistläkare i Urologi vid Akademiska Sjukhuset och en av förste författarna till artikeln. Referens: Lycken M, Bergengren O, Drevin L, Garmo H, Westerberg M, Axén E, Stranne J, Holmberg L, Bill-Axelson A. Changes in Characteristics of Men with Lethal Prostate Cancer During the Past 25 Years: Description of Population-based Deaths. Eur Urol Open Sci. 2022 May Fulltext
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...