Män med dödlig prostatacancer lever längre och har en högre ålder vid död idag jämfört med för 20 år sedan.

I en ny studie, publicerad i European Urology Open Science, baserad på data från NPCR, undersöktes hur karaktäristika hos män med dödlig prostatacancer förändrats över tid. Samtliga män med prostatacancer som dödsorsak mellan 1992 och 2016 inkluderades, totalt 54 645 män. Trender i faktorer så som sjukdomsduration, ålder vid död och riskgrupp inklusive metastaserad sjukdom studerades. Studien visade att den åldersstandardiserade dödligheten minskat med 25% och att män med dödlig prostatacancer i genomsnitt lever 2,5 år längre idag jämfört med i början av studieperioden. Männen är också i genomsnitt 3 år äldre när dom dör jämfört med för 20 till 30 år sedan. Andelen med metastaserad sjukdom vid diagnos minskade från 56% till 42%. – Vi ser att dödligheten i prostatacancer minskat och att män med dödlig prostatacancer lever längre idag jämfört med för 20 till 30 år sedan. Andelen med metastaserad sjukdom vid diagnos är dock fortfarande hög i denna grupp varför tidig upptäckt av aggressiva tumörer är av största vikt, säger Oskar Bergengren, specialistläkare i Urologi vid Akademiska Sjukhuset och en av förste författarna till artikeln. Referens: Lycken M, Bergengren O, Drevin L, Garmo H, Westerberg M, Axén E, Stranne J, Holmberg L, Bill-Axelson A. Changes in Characteristics of Men with Lethal Prostate Cancer During the Past 25 Years: Description of Population-based Deaths. Eur Urol Open Sci. 2022 May Fulltext
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...