Långtidsprognos för män som behandlas med aktiv monitorering i Sverige

I en studie publicerad i JAMA Network Open baserad på data i NPCR undersöktes hur länge män som står på aktiv monitorering förblev obehandlade. Andelen obehandlade män ställdes sedan i relation till andelen män som dog av prostatacancer upp till trettio år efter diagnos. Många män med prostatacancer av låg- eller medelrisktyp följs med aktiv monitorering och får botande behandling först om tumören tillväxer. De flesta män som följs med aktiv monitorering kommer aldrig att få behandling eftersom tumören inte tillväxer. Aktiv monitorering har sedan 2000-talets början blivit ett allt vanligare behandlingsstrategi i Sverige. Den längsta tillgängliga uppföljningstiden av män på aktiv monitorering är 15 år i Sverige och i övriga världen. Eftersom många män som följs med aktiv monitorering har en förväntad överlevnad upp till trettio år krävs metoder att förlänga uppföljningen. Därför skapade forskarna en modell där byte av behandling simulerades och männen kunde följas upp till trettio år efter diagnos.  I ett första steg identifierades män i NPCR som fått botande behandling men som var lika gamla, och hade samma samsjuklighet och allvarlighetsgrad av cancer som män som följdes med aktiv monitorering. Studien baserades på 16 000 män som följts med aktiv monitorering. Med hjälp av modellen kunde forskarna undersöka hur andel som till slut fick botande behandling, hormonbehandling eller dog av prostatacancer. -Vår studie visar att aktiv monitorering är en säker behandlingsstrategi för män med låg- och medelrisk prostatacancer diagnosticerad efter 65 års ålder säger Eugenio Ventimglia, försteförfattare, doktorand vid Uppsala universitet och läkare vid San Rafaelesjukhuset, Milano, Italien. Referens: E Ventimiglia, A Bill-Axelson, O Bratt, F Montorsi, P Stattin, H Garmo. Long-term outcomes among men undergoing active surveillance for prostate cancer in Sweden JAMA Network Open 2022 Sep
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...