Långsiktigt förbättringsarbete på Sahlgrenska ger resultat

I en artikel i World Journal of Urology, rapporterar Johan Stranne, överläkare på urologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset hur man kvalitetssäkrar radikal prostatektomi med hjälp av PROM-enkäter. I artikeln, beskrivs hur man arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1988. Milstolpar utgörs av lokala PROM-enkäter som infördes redan 2001 och senare onlineregistrering i NPCR sedan 2018. -Vikten av online-registrering med direkt feedback på kliniken till varje operatör är en extremt viktig del i arbetet att förbättra operationsresultaten säger Johan Stranne. Vidare påpekar Stranne att jämförelser av resultat på landets kliniker är nödvändiga för att veta om den egna verksamheten står sig i konkurrens med andra. Därför är det viktigt att PROM-enkäter delas ut och besvaras både före och efter radikal prostatektomi. Referens: Stranne J, Axen E, Franck-Lissbrant I, Fransson P, Frånlund M, Hugosson J, Khatami A, Koss-Modig K, Lodding P, Nyberg M, Stattin P, Bratt O. Single institution followed by national implementation of systematic surgical quality control and feedback for radical prostatectomy: a 20-year journey.  World J Urol. 2019 Aug 6. Sammanfattning 
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...