Långsiktigt förbättringsarbete på Sahlgrenska ger resultat

I en artikel i World Journal of Urology, rapporterar Johan Stranne, överläkare på urologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset hur man kvalitetssäkrar radikal prostatektomi med hjälp av PROM-enkäter. I artikeln, beskrivs hur man arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1988. Milstolpar utgörs av lokala PROM-enkäter som infördes redan 2001 och senare onlineregistrering i NPCR sedan 2018. -Vikten av online-registrering med direkt feedback på kliniken till varje operatör är en extremt viktig del i arbetet att förbättra operationsresultaten säger Johan Stranne. Vidare påpekar Stranne att jämförelser av resultat på landets kliniker är nödvändiga för att veta om den egna verksamheten står sig i konkurrens med andra. Därför är det viktigt att PROM-enkäter delas ut och besvaras både före och efter radikal prostatektomi. Referens: Stranne J, Axen E, Franck-Lissbrant I, Fransson P, Frånlund M, Hugosson J, Khatami A, Koss-Modig K, Lodding P, Nyberg M, Stattin P, Bratt O. Single institution followed by national implementation of systematic surgical quality control and feedback for radical prostatectomy: a 20-year journey.  World J Urol. 2019 Aug 6. Sammanfattning 
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...