Långsiktigt förbättringsarbete på Sahlgrenska ger resultat

I en artikel i World Journal of Urology, rapporterar Johan Stranne, överläkare på urologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset hur man kvalitetssäkrar radikal prostatektomi med hjälp av PROM-enkäter. I artikeln, beskrivs hur man arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1988. Milstolpar utgörs av lokala PROM-enkäter som infördes redan 2001 och senare onlineregistrering i NPCR sedan 2018. -Vikten av online-registrering med direkt feedback på kliniken till varje operatör är en extremt viktig del i arbetet att förbättra operationsresultaten säger Johan Stranne. Vidare påpekar Stranne att jämförelser av resultat på landets kliniker är nödvändiga för att veta om den egna verksamheten står sig i konkurrens med andra. Därför är det viktigt att PROM-enkäter delas ut och besvaras både före och efter radikal prostatektomi. Referens: Stranne J, Axen E, Franck-Lissbrant I, Fransson P, Frånlund M, Hugosson J, Khatami A, Koss-Modig K, Lodding P, Nyberg M, Stattin P, Bratt O. Single institution followed by national implementation of systematic surgical quality control and feedback for radical prostatectomy: a 20-year journey.  World J Urol. 2019 Aug 6. Sammanfattning 
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...