TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Långsiktigt förbättringsarbete på Sahlgrenska ger resultat

I en artikel i World Journal of Urology, rapporterar Johan Stranne, överläkare på urologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset hur man kvalitetssäkrar radikal prostatektomi med hjälp av PROM-enkäter. I artikeln, beskrivs hur man arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1988. Milstolpar utgörs av lokala PROM-enkäter som infördes redan 2001 och senare onlineregistrering i NPCR sedan 2018.

-Vikten av online-registrering med direkt feedback på kliniken till varje operatör är en extremt viktig del i arbetet att förbättra operationsresultaten säger Johan Stranne. Vidare påpekar Stranne att jämförelser av resultat på landets kliniker är nödvändiga för att veta om den egna verksamheten står sig i konkurrens med andra. Därför är det viktigt att PROM-enkäter delas ut och besvaras både före och efter radikal prostatektomi.

Referens: Stranne J, Axen E, Franck-Lissbrant I, Fransson P, Frånlund M, Hugosson J, Khatami A, Koss-Modig K, Lodding P, Nyberg M, Stattin P, Bratt O. Single institution followed by national implementation of systematic surgical quality control and feedback for radical prostatectomy: a 20-year journey.  World J Urol. 2019 Aug 6.

Sammanfattning