Längre överlevnad för män med kastrationsresistent prostatacancer

Flera nya läkemedel förlänger överlevnaden för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). I en studie nyligen publicerad i Scand J Urol undersöktes om detta påverkat överlevnaden bland män med CRPC i Sverige. I studien ingick 1712 män som diagnostiserats med CRPC mellan 1 juni 2005 och 31 december 2015. Studien baseras på data från STHLM-0; en befolkningsbaserad databas med samtliga män som lämnat PSA-prov i Stockholm sedan 2003. Databasen för STHLM-0 länkades med NPCR, Läkemedelsregistret, Cancerregistret och Dödsorsaksregistret för att få tillgång uppgifter om bland annat cancerdiagnos. 467 män med metastaserad CRPC hade en medianöverlevnad på 13 månader beräknat både för död från alla orsaker och enbart prostatacancer. 1123 män med CRPC men utan metastaser hade en total medianöverlevnad på 23 månader och en prostatacancer-specifik överlevnad på 30 månader. Både total och prostatacancer-specifik dödlighet var lägre efter 2012 både för män med och utan metastaser. För män med metastaserad CRPC var hasardkvoten 0.60 (95% konfidensintervall 0.47-0.77) för död av alla orsaker efter 2012 jämfört med före 2012 i en multivariat analys. Det fanns en statistiskt säkerställd förbättring även när störfaktorerna ålder, T-stadium och Gleasonsumma ingick i analysen. Förbättringen i överlevnad bland män med CRPC kan rimligen åtminstone till viss del förklaras av ökad användning av nya läkemedel för män med CRPC. /Hanna Vikman   Referens: Aly MLeval ASchain F, Liwing JLawson J,  Vágó ENordström T Andersson T M-L , Sjöland EWang C, Eloranta SAkre O. Survival in Patients Diagnosed With Castration-Resistant Prostate Cancer: A Population-Based Observational Study in Sweden. Scand J Urol. 2020 April.
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...