Längre överlevnad för män med kastrationsresistent prostatacancer

Flera nya läkemedel förlänger överlevnaden för män med kastrationsresistent prostatacancer (CRPC). I en studie nyligen publicerad i Scand J Urol undersöktes om detta påverkat överlevnaden bland män med CRPC i Sverige. I studien ingick 1712 män som diagnostiserats med CRPC mellan 1 juni 2005 och 31 december 2015. Studien baseras på data från STHLM-0; en befolkningsbaserad databas med samtliga män som lämnat PSA-prov i Stockholm sedan 2003. Databasen för STHLM-0 länkades med NPCR, Läkemedelsregistret, Cancerregistret och Dödsorsaksregistret för att få tillgång uppgifter om bland annat cancerdiagnos. 467 män med metastaserad CRPC hade en medianöverlevnad på 13 månader beräknat både för död från alla orsaker och enbart prostatacancer. 1123 män med CRPC men utan metastaser hade en total medianöverlevnad på 23 månader och en prostatacancer-specifik överlevnad på 30 månader. Både total och prostatacancer-specifik dödlighet var lägre efter 2012 både för män med och utan metastaser. För män med metastaserad CRPC var hasardkvoten 0.60 (95% konfidensintervall 0.47-0.77) för död av alla orsaker efter 2012 jämfört med före 2012 i en multivariat analys. Det fanns en statistiskt säkerställd förbättring även när störfaktorerna ålder, T-stadium och Gleasonsumma ingick i analysen. Förbättringen i överlevnad bland män med CRPC kan rimligen åtminstone till viss del förklaras av ökad användning av nya läkemedel för män med CRPC. /Hanna Vikman   Referens: Aly MLeval ASchain F, Liwing JLawson J,  Vágó ENordström T Andersson T M-L , Sjöland EWang C, Eloranta SAkre O. Survival in Patients Diagnosed With Castration-Resistant Prostate Cancer: A Population-Based Observational Study in Sweden. Scand J Urol. 2020 April.
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning