Långa väntetider inom cancervården och allra längst för män med prostatacancer

I denna studie baserad på data från kvalitetsregistren för bröst-, prostata- och kolorektalcancer undersöktes väntetiderna för patienter med dessa cancerformer under åren 2011-2013. För patienter med diagnosår 2013 noterades följande medianvärden och (interkvartilvärden) för väntetider till första besök hos specialistläkare, för bröstcancer 20 dagar (13, 36), koloncancer 40 dagar (27, 62), rektalcancer 58 (43 77) och för prostatacancer av högrisktyp 151 (112, 208). Dessa väntetider för kolon- och rektalcancer är ungefärliga värden för män och kvinnor sammanslagna. Det fanns mycket stora skillnader mellan olika landsting för väntetid för män med prostatacancer med en variation från 117 till 280 dagar som medianvärde i landstinget med kortaste respektive längsta väntetiderna. Även väntetiderna till kurativt syftande behandling var långa och även här hade män med prostatacancer de i särklass längst väntetiderna, medianvärde 172 dagar jämfört med 20 dagar för kvinnor med bröstcancer. Män med prostatacancer hade alltså cirka åtta gånger så lång väntetid i jämförelse med kvinnor med bröstcancer både i väntan på utredning och i väntan på behandling. Även om det inte finns evidens för att överlevnaden påverkas negativt av långa väntetider för män med prostatacancer så är dessa tider ändå anmärkningsvärt långa. Förhoppningsvis kommer arbete inom SVF (Standardiserade vårdförlopp) att ytterligare att synliggöra dessa väntetider och i nästa steg förkorta dem. Robertson S, Adolfsson J, Stattin P, Sjövall A, Winnersjö R, Hanning M, Sandelin K. Waiting times for cancer patients in Sweden: A nationwide population-based study. Scand J Public Health. 2017 May;45(3):230-237. Sammanfattning
Senaste nyheterna

27.02.2024

Integrerad diagnostik i praktiken – pilottest i Helsingborg med världsunik lösning för prostatacancerutredning.

Läs Sectras artikel om pilottestet i Helsingborg där arbetsgruppen från NPCR och RCC tillsammans med...

12.02.2024

Här kan du se filmen om Region Kronobergs framgångsresa med kvalitetsregister och IPÖ, där medicinska sekreterarna tog rodret!

Äntligen finns webbinariet i filmformat där medicinska sekreterarna i Växjö tog rodret i att registrera...

26.01.2024

Nu har boken ”Bra att veta om prostatacancer” och en chatbot lanserats av Prostatacancerförbundet!

Boken är ett initiativ av Prostatacancerförbundet och är skriven av ledande experter på ämnet. Boken...