Långa väntetider inom cancervården och allra längst för män med prostatacancer

I denna studie baserad på data från kvalitetsregistren för bröst-, prostata- och kolorektalcancer undersöktes väntetiderna för patienter med dessa cancerformer under åren 2011-2013. För patienter med diagnosår 2013 noterades följande medianvärden och (interkvartilvärden) för väntetider till första besök hos specialistläkare, för bröstcancer 20 dagar (13, 36), koloncancer 40 dagar (27, 62), rektalcancer 58 (43 77) och för prostatacancer av högrisktyp 151 (112, 208). Dessa väntetider för kolon- och rektalcancer är ungefärliga värden för män och kvinnor sammanslagna. Det fanns mycket stora skillnader mellan olika landsting för väntetid för män med prostatacancer med en variation från 117 till 280 dagar som medianvärde i landstinget med kortaste respektive längsta väntetiderna. Även väntetiderna till kurativt syftande behandling var långa och även här hade män med prostatacancer de i särklass längst väntetiderna, medianvärde 172 dagar jämfört med 20 dagar för kvinnor med bröstcancer. Män med prostatacancer hade alltså cirka åtta gånger så lång väntetid i jämförelse med kvinnor med bröstcancer både i väntan på utredning och i väntan på behandling. Även om det inte finns evidens för att överlevnaden påverkas negativt av långa väntetider för män med prostatacancer så är dessa tider ändå anmärkningsvärt långa. Förhoppningsvis kommer arbete inom SVF (Standardiserade vårdförlopp) att ytterligare att synliggöra dessa väntetider och i nästa steg förkorta dem. Robertson S, Adolfsson J, Stattin P, Sjövall A, Winnersjö R, Hanning M, Sandelin K. Waiting times for cancer patients in Sweden: A nationwide population-based study. Scand J Public Health. 2017 May;45(3):230-237. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...