Läkarens rekommendation av behandling väger tungt

I en nyligen publicerad artikel i BMJ Open undersöktes vilka faktorer som påverkar valet av aktiv monitorering vilket är den behandling som Vårdprogrammet för prostatacancer rekommenderar för lågriskcancer. Studien baserades på män i NPCR som hade besvarat en studiespecifik enkät. Den starkaste anledningen till valet av aktiv monitorering var läkarens rekommendation. Hela 83% av männen angav att de valde aktiv monitorering på grund av detta. Vidare undersöktes vilka faktorer som påverkade om män fortsatte aktiv monitorering eller valde att avbryta monitorering och istället opereras och strålas. Stigande PSA var den vanligaste faktorn till att byta behandlingsstrategi. Drygt hälften av männen angav att det vara anledningen till att monitoreringen avslutades. – Om vi ska öka andelen män med lågriskcancer som väljer aktiv monitorering måste alla behandlande läkare förorda den behandlingsstrategin säger försteförfattaren Oskar Bergengren, doktorand och specialistläkare vid urologkliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. -Andelen svenska män med lågriskcancer som valde aktiv monitorering var 86% år 2018 men en ännu högre andel är önskvärd. Andelen män som väljer aktiv monitorering är hög i Sverige jämfört med andra länder. Till exempel rapporterade en japansk studie att drygt hälften av alla urologer använde aktiv monitorering för mindre än 5% av sina patienter med lokaliserad sjukdom avslutar Oskar Bergengren. Referens: Bergengren O, Garmo H, Bratt O, et al, Determinants for choosing and adhering to active surveillance for localised prostate cancer: a nationwide population-based study, BMJ Open 2019;9:e033944. doi: 10.1136/bmjopen-2019-033944 Klicka här för att läsa artikeln
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...